Základní projektové dokumenty

Základní projektové dokumenty

Charta projektu 31. 1. 2020 (pdf) - Základní dokument obsahující podrobné informace o projektu CzechELib. Jeho cíle, mise a metody, kterými bude všeho dosaženo. Aktuální verze k 31. 1. 2020 (zahrnující všechny změny do tohoto data)

Charta projektu 14. 5. 2019 (pdf)

Charta projektu 1. 3. 2019 (pdf)

Charta projektu 27. 6. 2018 (pdf)

Charta projektu 6. 6. 2018 (pdf)

Charta projektu 28. 3. 2018 (pdf)

Charta projektu 18. 10. 2017 (pdf)

Charta projektu schválená PV MŠMT 31. 8. 2016 (pdf)

Jednací řád Řídicího výboru (pdf)

Statut Řídicího výboru (pdf)

Statut a jednací řád Odborné rady 1. 3. 2017 (pdf) - Definice a přesné složení Odborné rady projektu CzechELib.

Vzorová pravidla pro využívání licencovaných elektronických informačních zdrojů (pdf)

Dokumentace k projektovému záměru

Zápis z informační schůzky CzechELib dne 9. 12. 2016 (pdf)

Prezentace CzechELib - technické detaily 9. 12. 2016 (pdf)

Prezentace CzechELib - informační schůzka 9. 12. 2016 (pdf)

Charta IPS pro projekt CzechELib 23. 9. 2016 (pdf) - Prezentace Charty projektu pro Monitorovací výbor

Prezentace Charty projektu pro Monitorovací výbor 23. 9. 2016 (pdf)

Předkládací zpráva pro schválení Charty PV MŠMT 31. 8. 2016 (pdf)

Ustavující schůze Řídicího výboru projektu 11. 8. 2016 (pdf)

Projektový záměr schválený PV MŠMT 26. 7. 2016 (pdf)

2. Kulatý stůl 18. 7. 2016 (pdf)

Jednání k přípravě projektového záměru 21. 6. 2016 (pdf)

Pověřovací dopis náměstka Ing. R. Plagy, Ph.D. 14. 6. 2016 (pdf)

1. Kulatý stůl 29. 1. 2016 (pdf)

Smlouvy

Smlouva o centralizovaném zadávání_vzor_CZE_2020 (pdf)

Rámcová smlouva o centralizovaném zadávání_vzor_CZE_2020 (pdf)

Standard licencing agreement 2020 - 2022 NTK-PUBLISHER vzor (pdf)

Standard licencing agreement 2020 - 2022 NTK-DISTRIBUTOR vzor (pdf)

Smlouva o centralizovaném zadávání_vzor_ENG_2018 (pdf)

Smlouva o zajištění a zpřístupnění EIZ na období 2019 – 2022_vzor_CZE / ENG (pdf)

Pověření zástupce členské instituce CZE / ENG (pdf)

Podepsané licenční smlouvy

/default/files/download/id/101/charta-projektu-czechelib-180606.pdf