Vláda nám dala zelenou

18. 12. 2018

Vláda na svém jednání 17. prosince 2018 vzala na vědomí informace k posledním třem připravovaným veřejným zakázkám na zajištění EIZ na období 2019+. To znamená, že tyto zakázky mohou být vyhlášeny ještě do konce roku.

Veřejné zakázky EBSCO VII (NEJM), EBSCO VIII (AAAS) a ALBERTINA VI (SAGE) budou prostřednictvím systému NEN odeslány vydavatelům/dodavatelům EIZ co nejdříve. Celkem tak bude do konce roku vyhlášeno 14 veřejných zakázek na zajištění EIZ od roku 2019. Všech 14 veřejných zakázek má podobu jednacích řízení bez uveřejnění (JŘBU).

U vyhlášených zakázek již v tuto chvíli probíhají jednání s poskytovateli EIZ týkající se licenčních podmínek. Předložení konkrétních nabídek očekáváme nejpozději do 15. února, aby mohly být licenční smlouvy uzavřeny začátkem března. Smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ s 39 institucemi by pak měly být podepsány do poloviny března.