Open Access v licenčních smlouvách

Zdroje, které zde nejsou zahrnuté, neobsahují v licenční smlouvě žádnou konkrétní specifikaci
Open Access pro členské instituce.

Obecné podmínky pro Open Access jsou většinou dostupné na stránkách vydavatele.


AAAS - Science

 • Členové konsorcia mají slevu 15% na APC poplatky v časopise “Science Advances”
 • Sleva je platná pro platícího autora, většinou korespondujícího autora z členské instituce
 • Sleva je platná pro všechny typy článků s licencí typu CC-BY or CC-BY-NC


 
ACS - American Chemical Society

 • Členové konsorcia mají slevu 250 USD (consortium discount)
 • Pokud je autor zároveň členem ACS, pak dostává slevu 500 + 250 = 750 USD – viz Combo – Membership and Affiliation
 • Dále je možné zakoupit balíčky APC (min. 10+ s platností na 3 roky). U této varianty lze dosáhnout slevy až 25 %
 • Odkaz na ceník


Cambridge University Press

 • Bezplatné publikování v režimu Open Access (OA) pro korespondující autory z institucí,
  které jsou členy konsorcia CzechELib
 • Oprávněné časopisy: plně OA tituly a hybridní tituly v rámci předplacených kolekcí jednotlivých institucí (seznam titulů v kolekci; jejich status je možné ověřit na stránkách vydavatele)
 • Typ publikací: research article, review, brief report, case report a rapid communications article
 • Proces: portál vydavatele (RightsLink) rozpozná autora z oprávněné instituce na základě e-mailové domény instituce, afiliace k instituci, nebo ORCID identifikace a uplatní zrušení poplatku za publikování automaticky

Emerald Publishing

 • Bezplatné publikování v režimu Open Access pro korespondující autory z institucí, které jsou členy konsorcia CzechELib
 • Oprávněné časopisy: plně OA tituly a hybridní tituly v rámci předplacených kolekcí jednotlivých institucí (seznam titulů v kolekci)
 • Typ publikací: research, review, brief report, case report or rapid communications article
 • Proces: portál vydavatele rozpozná autora z oprávněné instituce a uplatní zrušení poplatku
  za publikování automaticky na základě e-mailové domény instituce

IEEE -Institute of Electrical and Electronics Engineers

 • 10 APC voucherů pro členy konsorcia v roce 2019 (převod z roku 2018 plus přepočet vyjednané částky na vouchery). Dále pak každý rok 4 vouchery (od roku 2020) pro celé konsorcium
  (tedy všechny instituce), čerpání ve smyslu “first come, first served”.  Uplatnění voucheru za instituci musí CzechELibu potvrdit pověřená osoba členské instituce
 • Vouchery z let 2018-2020 jsou plně vyčerpány. Žádosti jsou vyřizovány přes RightsLink. Instituce musí být identifikována pomocí RingGOLD ID (pověřené osoby jej mají k dispozici
  nebo si ho mohou vyžádat na info@czechelib.cz), poté ve způsobu financování lze zvolit CzechELib konsorcium
 • Po vyčerpání APC voucherů je ze strany IEEE nabízena 5% sleva, která však může být  aplikována pouze v případě čerpání přes konsorciální (CzechELib) účet. V tento okamžik není způsob
  jak toto finančně zajistit, tato sleva tedy není aplikovatelná
 • Manuál pro autory

Čerpané vouchery dle instituce:

Vysoké učení technické v Brně 5
České vysoké učení technické v Praze 4
Vysoká škola báňská - Technická Univerzita 3
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 1
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 1


DE GRUYTER

Členové konsorcia mají k dispozici tokeny dle kolekce, kterou instituce předplácí:

Národní technická knihovna 2
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 1
Mendelova univerzita v Brně 1
Západočeská univerzita v Plzni 1


Žádosti jsou vyřizovány přes RightsLink. Tokeny NTK ke konci roku převedeme na zbývající instituce, protože by nedošlo k jejich vyčerpání (systémem “first come, first serve”).


KARGER Publishers

 • Pro oba členy konsorcia - UK i MU - prakticky neomezené publikování v režimu Open Access - vzhledem k jejich typické dosavadní roční produkci
 • 14 článků dohromady pro obě instituce ročně, s možností nárůstu až na dvojnásobek, bez vlivu na cenu (více detailů v licenční smlouvě)
 • Je možné publikovat v hybridních i čistě OA titulech

Vydavatel by měl identifikovat korespondujícího autora podle: domény mailu, ORCIDu nebo afilace
a sám mu jasně nabídnout možnost režimu Open Access (detailnější popis workflow viz licenční smlouva)


Lippincott Williams & Wilkins

 • 5 APC voucherů pro UK na celé období
 • Je možné publikovat v hybridních i čistě OA titulech
 • Autor může zažádat o uplatnění “APC waiver code” (odpuštění poplatku), toto schvaluje Ústřední knihovna Univerzity Karlovy (CzechELib zatím nemá informace o praktických zkušenostech)
 • Licence jen CC BY-NC-ND4.0

SCOAP3 - Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics

 • Elsevier:
  • Nuclear Physics B Reductions
  • Physics Letters B Reductions
 • IOP Publishing:
  • Chinese Physics C Reductions
 • Springer:
  • European Physical Journal C Reductions
  • Journal of High Energy Physics Reductions
  American Physical Society:
  • Physical Review C
  • Physical Review D
  • Physical Review Letters
Podmínky APS - pouze články z 'hep' kategorie, “zavřené” články, tedy ty mimo tuto kategorii
se nezapočítávají do výpočtu podílu dané instituce. Více informací o projektu SCOAP3 najdete na webu NTK.

Sage

 • Sleva 20 % na publikování v režimu Open Access (OA) pro korespondující autory z institucí,
  které jsou členy konsorcia CzechELib (HSS, STM, Psychology Collection)
 • Oprávněné časopisy: plně OA tituly (Gold OA journals) seznam oprávněných časopisů je možné nalézt na stránkách vydavatele
 • Proces: Open Access Portal rozpozná autora z oprávněné instituce a uplatní slevu automaticky
  na základě potvrzených Ringgold IDs a e-mailové domény instituce

Royal Society of Chemistry

 • Sleva 15 % na publikování v režimu Open Access (OA) pro korespondující autory z institucí,
  které jsou členy konsorcia CzechELib
 • Oprávněné časopisy: hybridní tituly v rámci předplacené kolekce RSC Gold Collection (seznam titulů kolekce;  neplatí pro plně OA tituly nebo Chemistry Education Research and Practice)
 • Proces: online licenční systém rozpozná autora z oprávněné instituce a uplatní slevu automaticky na základě e-mailové domény instituce  
 • Další nabídky vydavatele:
  • RSC Advances, APC 850 GBP
  • Chemical Science, bez APC poplatků
  • Nanoscale Advances, APC 1600 GBP
  • RSC Chemical Biology, bez APC poplatků do poloviny r. 2022
  • Materials Advances, bez APC poplatků do poloviny r. 2022
  • Environmental Science: Atmospheres, bez APC poplatků do poloviny r. 2023
  • Digital Discovery, bez APC poplatků do poloviny r. 2024
  • Sensors & Diagnostics, bez APC poplatků do poloviny r. 2024
  • Environmental Science: Advances, bez APC poplatků do poloviny r. 2024

  Taylor & Francis

  • Bezplatné publikování omezeného množství článků (za použití tokenů) v režimu Open Access
   pro korespondující autory z institucí, které jsou členy konsorcia CzechELib
  • Oprávněné časopisy: hybridní tituly Open Select Journal, seznam je k nalezení v příloze G
  • Typ publikací: article, review, research article, review article, report,  short communication,
   case report, note, original article, guest editorial
  • Proces: při zaslání článku (submission) je rozpozná oprávněnost autora na základě afiliace
   k instituci, e-mailové domény, nebo identifikátorů Ringgold ID, ORCID. Autor obdrží odkaz
   do elektronického systému autorských práv a po podepsání smlouvy typu Creative Commons License (příklad ve smlouvě) se metadata článku načtou do portálu Research Dashboard,
   kde instituce/CzechELib potvrdí oprávněnost autora k využití tokenu