Wiley

Bezplatné, omezené publikování v režimu Open Access (dále jen OA) pro korespondující autory z institucí, které jsou členy konsorcia CzechELib:

 • Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
 • Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
 • Česká geologická služba
 • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Fakultní nemocnice Brno
 • Fakultní nemocnice Ostrava
 • Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Knihovna AV ČR, v. v. i.
 • Masarykova univerzita
 • Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Národní technická knihovna
 • Ostravská univerzita
 • Státní zdravotní ústav
 • Technická univerzita v Liberci
 • The Extreme Light Infrastructure ERIC (pouze pracoviště Dolní Břežany, ČR)
 • Univerzita Hradec Králové
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Karlova
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Univerzita Pardubice
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
 • Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 • Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav hematologie a krevní transfuze
 • Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
 • Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
 • Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 • Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
 • Veterinární univerzita Brno
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i
 • Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
 • Západočeská univerzita v Plzni

Oprávněné časopisy: hybridní tituly

Typ publikací (ilustrativní příklady) oprávněný: Case Study, Commentary, Data Article, Education, Lecture, Method and Protocol, Perspective, Practice and Policy, Rapid Publication, Research Article, Review Article, Short Communication, Technical Note

Typ publikací (ilustrativní příklady), které nejsou oprávněné: Abstract, Announcement, Career and Management, Classification, Correction, Correspondence, Editorial, Events, Index, Introduction, Media Review, Meeting Report, News, Obituary, Opinion, Profile, Retraction or Concern

Trvání smlouvy: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2026

Seznam členských institucí, seznam titulů, kde je možné publikování využít, a detailní informace pro autory jsou na stránkách vydavatele Wiley.

Po přijetí článku k publikaci doporučujeme kontaktovat vaši knihovnu s dotazem na možnost uplatnění tokenů (počet tokenů pro každou instituci je omezen).

Jak autor publikuje článek v režimu Open Access?

 1. Po akceptaci článku k publikaci budete vyzváni vydavatelem ke správě článku v systému Author Services. Na začátku workflow je potřeba vybrat Manage article.
 2. Po vyplnění jednotlivých částí se dostáváte k požadavku vybrat Responsible Corresponding Author (odpovědného korespondujícího autora). Ten může být jenom jeden a bude odpovědný za podpis publikační smlouvy a jeho afiliace bude použita pro určení oprávněnosti využít možnost bezplatného OA publikování v rámci transformační smlouvy.
 3. Pokud zvolíte jako Responsible Corresponding Author sebe, pokračujete na sekci Funder/Grant. Pokud je Responsible Corresponding Author jiný autor, bude vyzván k přihlášení do Author Services.
  Po vyplnění detailů ke grantu se dostáváte na Confirm/Enter Institutional Affiliation, kde potvrdíte svojí afiliaci. Zobrazení zelené ✓ indikuje rozpoznání vaší instituce v databázi. Taktéž se vám na domovské obrazovce Author Services zobrazí věta  Article is eligible for Open Access through your institution at no fee.
  V případě, že máte několik afiliací, se systém zeptá, kterou afiliaci chcete použít pro uhrazení APC. Doporučujeme vybrat první afiliaci, kterou vám rozbalovací okno nabídne.
 4. V okamžiku, kdy systém vaši instituci rozezná jako oprávněnou čerpat OA výhody, zobrazí se ve spodní části obrazovky fialový text Open Access.
 5. Po vyplnění sekce Copyright Ownership se dostáváte do sekce Open Access Option, kde potvrzením “Yes, make my article open access” potvrzujete svůj zájem publikovat v otevřeném režimu.
 6. Následně v sekci License Agreement Types zvolíte Creative Common Licence, kterou potřebujete.
 7. Po podepsání publikační smlouvy v sekci License Submission se vám v sekci License Signing zobrazí zpráva Your order and license have been successfully submitted. Pod tím najdete informaci, že je možné, aby vaše instituce uhradila náklady za APC.
 8. Pokud instituce váš požadavek přijme a schválí, bude váš článek publikován v režimu OA.
 9. Pokud instituce vaši žádost zamítne, vydavatel vás bude kontaktovat a nabídne vám možnost publikovat tradičně (článek bude za paywallem) nebo uhradit APC přímo, pokud byste chtěli publikovat OA.

Detailní pokyny vydavatele:
Pokyny krok za krokem v detailním návodu vydavatele Wiley.