Sage

Neomezené publikování v předplácených kolekcích s výraznou slevou na APC (přičemž APC hradí vydavateli sám autor, případně jeho instituce mimo CzechELib!) pro korespondující autory z institucí, které jsou členy konsorcia CzechELib:

SAGE HSS Package

 • Knihovna AV ČR, v. v. i.
 • Masarykova univerzita
 • Ostravská univerzita
 • Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Univerzita Hradec Králové
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Karlova
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Západočeská univerzita v Plzni

SAGE Psychology Collection

 • Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

SAGE STM Package

 • České vysoké učení technické v Praze
 • Fakultní nemocnice Ostrava
 • Knihovna AV ČR, v. v. i.
 • Ostravská univerzita
 • Technická univerzita v Liberci
 • Vysoké učení technické v Brně

Oprávněné časopisy: plně OA tituly a hybridní tituly v rámci předplacených kolekcí jednotlivých institucí. To znamená, že časopis, ve kterém chcete publikovat, musí být součástí kolekce, kterou předplácí vaše instituce. Zde si můžete ověřit, jestli časopis, ve kterém chcete publikovat, je součástí kolekce, kterou předplácí vaše instituce.

Typ publikací: Original Research Papers, Review Papers, Brief Communications, Short Reports, Case Reports.

Trvání smlouvy: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025

Postup pro získání slevy na OA publikování:

 • Pozn.: Doporučujeme při zasílání manuskriptu ("submission") používat institucionální emailové adresy.
 • Po akceptování článku k publikaci vám vydavatel zašle email s informací, že váš článek může být publikován se speciální slevou. Po kliknutí na Select your publishing route nebo Visit SAGE´s Open Access portal vás přivítá úvodní stránka, kde se zobrazí metadata článku a  APC, daná sleva, a výsledný poplatek za publikování článku.
 • Na otázku Would you like to make your article open access? zvolte odpověď Yes, make my article open access.
 • Pak budete vyzváni k výběru korespondujícího autora (Register/Log In), a poté vyberete typ licence Creative Common (doporučujeme CC-BY) a určíte, kdo ji vlastní (v části License selection). Posléze uzavřete s vydavatelem Journal Contributor’s Publishing Agreement.
 • V sekci Assign Payer vyberte osobu, která zaplatí APC.
 • V sekci Preview Invoice budete moci zkontrolovat údaje:
  • Poplatek za APC v hybridním titulu by měl být 200 GBP.
  • Poplatek za APC v plně OA titulu by měl být se slevou 20 %.
 • Kliknutím na Send Invoice se vám faktura odešle na email a po jejím zaplacení bude váš článek publikován v režimu Open Access.