Informace pro vydavatele

CzechELib je národní centrum, které zajišťuje pro výzkumnou a vzdělávací sféru České republiky nákup a zpřístupnění klíčových elektronických informačních zdrojů (EIZ) pro potřeby vědy, výzkumu a vzdělávání.

Vydavatelům a distributorům EIZ nabízí CzechELib tyto služby:

  • Pomoc při orientaci v problematice veřejných zakázek v rozsahu, který se týká spolupráce s CzechELib, případně přesměrování na příslušné odborníky.
  • Zprostředkování rychlého a efektivního kontaktu s velkým množstvím zastupovaných institucí.
  • Zajištění smluvního ošetření vzájemných vztahů, zprocesování plateb a poskytnutí provozní podpory.
  • Poskytnutí potřebných informací o členských institucích.

Veřejné zakázky

Při výběru dodavatelů elektronických informačních zdrojů se musí NTK/CzechELib řídit zákonem č. 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“). Podrobné informace týkající se veřejných zakázek najdete zde.

V případě dotazů nebo zájmu o spolupráci nás kontaktujte na adrese licensing@czechelib.cz.