Ochrana osobních údajů

Vážíme si toho, že s námi své osobní údaje sdílíte a jsme odhodláni je v maximální možné míře chránit. Rovněž se snažíme být ve vztahu k vám co nejvíce transparentní, zejména ohledně toho, jak vaše osobní údaje zpracováváme.

Národní technická knihovna (dále jen „NTK“), jíž je CzechELib součástí, postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, Knihovního řádu integrované knihovny, Knihovního řádu VPK a dalších obecně závazných předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci NTK manuálním a automatizovaným způsobem. NTK zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tím účelem ověřuje.

Zpracování probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Na základě novely zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, s platností od 1. ledna 2022 NTK ukládá pouze technické cookies nezbytné pro fungování webových stránek. Analytické cookies se ukládají pouze na základě souhlasu uživatele a jsou využívány výhradně k anonymizovanému sledování statistik.

Podrobněji viz samostatnou přílohu III Ochrana osobních údajů zákazníků integrované knihovny Knihovního řádu Integrované knihovny Národní technické knihovny, Vysoké školy chemicko-technologické a knihovny ÚOCHB.

Povinnosti a postupy zaměstnanců při zpracování osobních ůdajů jsou popsány v Směrnici č. 2/2018 řiditele NTK o ochraně a zpracování osobních údajů v NTK.

Pokud máte nějaké dotazy nebo si přejete využít práv plynoucích z GDPR prosím kontaktujte nás na e-mail gdpr@techlib.cz.