CzechELib – Národní centrum pro elektronické informační zdroje

Více informací

Aktuální stav podepsaných smluv

0 112
112
Smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ 2018 - 2022
 
0 20
20
Licenční smlouvy 2018

Služby CzechELib

Výběr EIZ pro centrální podporu.
Realizace výběrových řízení na dodavatele EIZ.
Sjednání licenčních smluv a vlastní nákup EIZ.
Podpora členským institucím při zpřístupnění a využívání pořízených EIZ.
Podpora členským institucím pro zpracování bibliometrických analýz.
Správa a vedení statistik využívání zdrojů.

Aktuality

14. 11. 2018

Všechny licenční smlouvy na přístup k EIZ v období 2018 – 2022 podepsány

NTK se podařilo dotáhnout do vítězného konce jednání se všemi poskytovateli EIZ na období 2018 – 2022. Posledním Mohykánem se stal vydavatel Springer Nature. Více zde

9. 11. 2018

20. zasedání Řídicího výboru – říjen 2018

Předseda Řídicího výboru a zástupce sekce III MŠMT Pavel Doleček přítomné informoval, že s materiálem o připravovaných veřejných zakázkách (VZ) byl 30. října Poradou vedení MŠMT vysloven souhlas. Více zde

5. 11. 2018

Proces zajištění EIZ pro období 2019+ je v plném proudu

Institucím, které projevily zájem o nové EIZ (zejména jednotlivé časopisy a analytické nástroje), byla právě zaslána Smlouva o centralizovaném zadávání. Více zde.

Časová osa projektu

1. 1. 2017
Zahájení projektu
1. Q 2017
Vývoj systémů pro sběr požadavků na zajištění e-zdrojů a hlasování o nich.
1. – 4. Q 2017
Sběr požadavků na e-zdroje od institucí.
2. – 4. Q 2017
Vypracování základních projektových metodik.
3. - 4. Q 2017
Příprava právních dokumentů.
4. Q 2017 – 4. Q 2018
Příprava a realizace veřejných zakázek.
4. Q 2017 – 4. Q 2018
Předběžné konzultace a vyjednávání s poskytovateli.
1. – 4. Q 2018
Podpisy smluv s poskytovateli e-zdrojů.
4. Q 2017 – 4. Q 2018
Podpisy smluv s členskými institucemi.
2018 - 2020
Přístup k e-zdrojům zajištěn z projektu.
2018 - 2022
Monitorování využívání e-zdrojů.
2020
Vyjednávání podmínek nákupu e-zdrojů na další období, možný postupný přechod na Open Access.
2021 - 2022
Očekává se podpora nákupu licencí na přístup k e-zdrojům ze státního rozpočtu.
2021 - 2022
Provozování centra, možné další přechody na OA.
2021 - 2022
Hodnocení, doporučení pro budoucí fungování centra.
2022
Vyjednávání podmínek nákupu e-zdrojů na další období.
31. 12. 2022
Ukončení projektu.
1. 1. 2022 – konec OP VVV
Hodnocení přínosů projektu.
1. 1. 2023 – 30. 9. 2023
Vypořádání projektu.