CzechELib – Národní centrum pro elektronické informační zdroje

Více informací

Aktuality

27. 10. 2020

Zasedání Governing Council SCOAP3 se uskutečnilo online

Ve dnech 20. a 21. října 2020 se sešel na Zoomu v on-line podobě Governing Council SCOAP3 za účasti 35 hlasujících členů (tedy usnášeníschopný). Více zde.

8. 10. 2020

Pilotní projekt SCOAP3 e-books

Cílem pilotního projektu iniciativy SCOAP3 for Books je ulehčit přístup k vybraným vydaným knihám a monografiím, zejména učebnicím částicové fyziky na univerzitní úrovni a učebnicím v souvisejících disciplínách, jejich převedením do otevřeného režimu. Více zde.

5. 10. 2020

Proces podpisu Smluv/Rámcových smluv o centralizovaném zadávání je u konce

Na začátku července byly členským institucím zaslány Smlouvy/Rámcové smlouvy o centralizovaném zadávání, pověřující NTK vyjednávat o přístupu a zajištění EIZ na období 2021-2022. V současné době jsme obdrželi 40 odeslaných smluv a rádi bychom tímto poděkovali všem institucím za spolupráci při koordinaci podpisů. Více zde.

Časová osa projektu

1. 1. 2017
Zahájení projektu
1. Q 2017
Vývoj pilotního systému pro sběr požadavků na zajištění e-zdrojů.
2. – 4. Q 2017
Vypracování výchozích projektových metodik.
3. - 4. Q 2017
Příprava základních právních dokumentů.
2017 - 2022
Zajišťování a zpřístupňování e-zdrojů pro členské instituce.
2018 - 2022
Monitorování využívání e-zdrojů.
2019 - 2020
Vyjednávání o způsobu financování nákupu e-zdrojů od r. 2021.
2021 - 2022
Hodnocení přínosů projektu, doporučení pro budoucí fungování centra.
31. 12. 2022
Ukončení projektu.
1. 1. 2023 – 30. 9. 2023
Odevzdání poslední zprávy z realizace projektu a finanční vypořádání.