CzechELib – Národní centrum pro elektronické informační zdroje

Více informací

Stav podpisu smluv na období 2019 - 2022

0 14
14
Licenční smlouvy
 
0 39
39
Smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ 2019 - 2022

Služby CzechELib

Výběr EIZ pro centrální podporu.
Realizace výběrových řízení na dodavatele EIZ.
Sjednání licenčních smluv a vlastní nákup EIZ.
Podpora členským institucím při zpřístupnění a využívání pořízených EIZ.
Podpora členským institucím pro zpracování bibliometrických analýz.
Správa a vedení statistik využívání zdrojů.

Aktuality

14. 5. 2019

Veřejné odborné a specializované knihovny mohou od roku 2020 čerpat podporu na nákup EIZ

Cílová skupina projektu CzechELib byla rozšířena o „odbornou veřejnost”. Tato změna přináší pro zástupce veřejných odborných a specializovaných knihoven možnost čerpat finanční podporu na nákup EIZ z projektu CzechELib. Více zde.

7. 5. 2019

24. zasedání Řídicího výboru – duben 2019

Proběhlo 24. zasedání Řídicího výboru, který se tentokrát zabýval mimo jiné i rozšířením cílové skupiny projektu CzechELib o zástupce veřejných odborných a specializovaných knihoven. Více zde.

30. 4. 2019

Zálohové listy za přístup k EIZ na rok 2019 uhrazeny

Členské instituce řádně zaplatily všechny vystavené zálohové listy k úhradě spoluúčasti na rok 2019 za přístup k EIZ. Termín finálního vyúčtování členským institucím díky tomu není ohrožen. Více zde.

Časová osa projektu

1. 1. 2017
Zahájení projektu
1. Q 2017
Vývoj pilotního systému pro sběr požadavků na zajištění e-zdrojů.
2. – 4. Q 2017
Vypracování výchozích projektových metodik.
3. - 4. Q 2017
Příprava základních právních dokumentů.
2017 - 2022
Zajišťování a zpřístupňování e-zdrojů pro členské instituce.
2018 - 2022
Monitorování využívání e-zdrojů.
2019 - 2020
Vyjednávání o způsobu financování nákupu e-zdrojů od r. 2021.
2021 - 2022
Hodnocení přínosů projektu, doporučení pro budoucí fungování centra.
31. 12. 2022
Ukončení projektu.
1. 1. 2023 – 30. 9. 2023
Odevzdání poslední zprávy z realizace projektu a finanční vypořádání.