Aktuality

6. 1. 2021

Stav podpisu dodatků o zrušení, případně snížení nárůstu cen EIZ na roky 2021 a 2022

CzechELib vyjednal s vybranými poskytovateli EIZ zrušení, případně snížení meziročních nárůstů cen jednotlivých EIZ na roky 2021 a 2022 jako opatření ke snížení finančního dopadu COVID-19. Více zde.

6. 1. 2021

100 % licenčních smluv na období 2021-2022 je podepsáno

Národní technické knihovně se ke dni 31. 12. 2020 podařilo uzavřít všech dvanáct licenčních smluv pro období 2021-2022. Více zde.

11. 12. 2020

Licenční smlouvy na období 2021-2022

Národní technické knihovně se daří uzavírat jednání s poskytovateli EIZ na roky 2021-2022. V současné době předkládají poskytovatelé EIZ nabídky NTK. Více zde.

Časová osa projektu

1. 1. 2017
Zahájení projektu
1. Q 2017
Vývoj pilotního systému pro sběr požadavků na zajištění e-zdrojů.
2. – 4. Q 2017
Vypracování výchozích projektových metodik.
3. - 4. Q 2017
Příprava základních právních dokumentů.
2017 - 2022
Zajišťování a zpřístupňování e-zdrojů pro členské instituce.
2018 - 2022
Monitorování využívání e-zdrojů.
2019 - 2020
Vyjednávání o způsobu financování nákupu e-zdrojů od r. 2021.
2021 - 2022
Hodnocení přínosů projektu, doporučení pro budoucí fungování centra.
31. 12. 2022
Ukončení projektu.
1. 1. 2023 – 30. 9. 2023
Odevzdání poslední zprávy z realizace projektu a finanční vypořádání.