CzechELib – Národní centrum pro elektronické informační zdroje

Více informací

Stav podpisu smluv na období 2019 - 2022

0 14
10
Licenční smlouvy
 
0 39
Smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ 2019 - 2022

Služby CzechELib

Výběr EIZ pro centrální podporu.
Realizace výběrových řízení na dodavatele EIZ.
Sjednání licenčních smluv a vlastní nákup EIZ.
Podpora členským institucím při zpřístupnění a využívání pořízených EIZ.
Podpora členským institucím pro zpracování bibliometrických analýz.
Správa a vedení statistik využívání zdrojů.

Aktuality

19. 2. 2019

Metodika rozšiřování konsorcií CzechELib

Řídicí výbor schválil Metodiku rozšiřování konsorcií CzechELib. Jde o dokument, který stanoví jasná pravidla pro formování nových konsorcií CzechELib, popř. vstup členských institucí do konsorcií stávajících. Více zde

13. 2. 2019

NTK uzavřela další 3 licenční smlouvy na období od roku 2019

Tým CzechELib pokračuje ve vyjednávání a uzavírání smluv s poskytovateli EIZ. Nově byly počátkem února podepsány 3 smlouvy a z celkového počtu 14 je již finalizovaných 8. Více zde.

4. 2. 2019

22. zasedání Řídicího výboru – leden 2019

Protože v prosinci se zasedání ŘV neuskutečnilo, prezentoval hlavní manažer projektu J. Burgstaller úvodem nejdůležitější informace z konce roku 2018: za EIZ 2018+ byly zaplaceny všechny faktury poskytovatelům EIZ, bylo provedeno závěrečné vyúčtování členským institucím a všechny platby řádně proběhly. Na EIZ 2019+ bylo vyhlášeno celkem 14 VZ a byl splněn finanční milník projektu pro kalendářní rok 2018 stanovený ŘO OP VVV. Více zde.

Časová osa projektu

1. 1. 2017
Zahájení projektu
1. Q 2017
Vývoj pilotního systému pro sběr požadavků na zajištění e-zdrojů.
2. – 4. Q 2017
Vypracování výchozích projektových metodik.
3. - 4. Q 2017
Příprava základních právních dokumentů.
2017 - 2022
Zajišťování a zpřístupňování e-zdrojů pro členské instituce.
2018 - 2022
Monitorování využívání e-zdrojů.
2019 - 2020
Vyjednávání o způsobu financování nákupu e-zdrojů od r. 2021.
2021 - 2022
Hodnocení přínosů projektu, doporučení pro budoucí fungování centra.
31. 12. 2022
Ukončení projektu.
1. 1. 2023 – 30. 9. 2023
Odevzdání poslední zprávy z realizace projektu a finanční vypořádání.