CzechELib – Národní centrum pro elektronické informační zdroje

Více informací

Služby CzechELib

Výběr EIZ pro centrální podporu.
Realizace výběrových řízení na dodavatele EIZ.
Sjednání licenčních smluv a vlastní nákup EIZ.
Podpora členským institucím při zpřístupnění a využívání pořízených EIZ.
Podpora členským institucím pro zpracování bibliometrických analýz.
Správa a vedení statistik využívání zdrojů.

Aktuality

9. 1. 2019

NTK uzavřela 4 licenční smlouvy na období od roku 2019

Na zajištění dalších EIZ pro členy CzechELib na období od roku 2019 bylo na konci roku vyhlášeno 14 veřejných zakázek. Poskytovatelé EIZ reagovali tentokrát velmi rychle, a tak se podařilo hned začátkem ledna uzavřít 4 licenční smlouvy. Jednání o dalších smlouvách intenzivně pokračují. Více zde.

18. 12. 2018

Vláda nám dala zelenou

Vláda na svém jednání 17. prosince 2018 vzala na vědomí informace k posledním třem připravovaným veřejným zakázkám na zajištění EIZ na období 2019+. To znamená, že tyto zakázky mohou být vyhlášeny ještě do konce roku. Více zde.

12. 12. 2018

21. zasedání Řídicího výboru – listopad 2018

Hlavní projektový manažer Jiří Burgstaller přítomné informoval o stavu projektu – o posunutém termínu finálního vyúčtování pořízených EIZ na období 2018 – 2022 na prosinec 2018 a o veřejných zakázkách na EIZ na období 2019+, k jejichž vyhlášení by mělo dojít na konci listopadu 2018. Více zde.

Časová osa projektu

1. 1. 2017
Zahájení projektu
1. Q 2017
Vývoj pilotního systému pro sběr požadavků na zajištění e-zdrojů.
2. – 4. Q 2017
Vypracování výchozích projektových metodik.
3. - 4. Q 2017
Příprava základních právních dokumentů.
2017 - 2022
Zajišťování a zpřístupňování e-zdrojů pro členské instituce.
2018 - 2022
Monitorování využívání e-zdrojů.
2019 - 2020
Vyjednávání o způsobu financování nákupu e-zdrojů od r. 2021.
2021 - 2022
Hodnocení přínosů projektu, doporučení pro budoucí fungování centra.
31. 12. 2022
Ukončení projektu.
1. 1. 2023 – 30. 9. 2023
Odevzdání poslední zprávy z realizace projektu a finanční vypořádání.