CzechELib – Národní centrum pro elektronické informační zdroje

Více informací

Služby CzechELib

Výběr EIZ pro centrální podporu.
Realizace výběrových řízení na dodavatele EIZ.
Sjednání licenčních smluv a vlastní nákup EIZ.
Podpora členským institucím při zpřístupnění a využívání pořízených EIZ.
Podpora členským institucím pro zpracování bibliometrických analýz.
Správa a vedení statistik využívání zdrojů.

Aktuality

5. 7. 2018

18. zasedání Řídicího výboru – červen 2018

Pracovní skupina pro transparentní veřejné zakázky se na jednání dne 20. 6. 2018 vyjádřila kladně k oběma připravovaným výzvám (Albertina III, tj. EIZ vydavatele Taylor & Francis, a Springer Nature). Více zde.

2. 7. 2018

Nový ředitel CzechELib se ujal kormidla

Na pozici ředitele Národního centra pro elektronické informační zdroje CzechELib nastoupil s platností od 1. července 2018 Ing. Jiří Krňák, manažer s bohatými zkušenostmi z komerční i nekomerční sféry. Více zde.

27. 6. 2018

Zástupci členských institucí CzechELib se sešli v NTK

V pondělí 25. 6. se sešli zástupci členských institucí CzechELib s představiteli vedení projektu. Ballingův sál v NTK zaplnilo více než sto pověřených osob, které jsou v rámci institucí prvním kontaktem při realizaci jednotlivých kroků projektu. Více zde.

Časová osa projektu

1. 1. 2017
Zahájení projektu
1. Q 2017
Vývoj systémů pro sběr požadavků na zajištění e-zdrojů a hlasování o nich.
1. – 4. Q 2017
Sběr požadavků na e-zdroje od institucí.
2. – 4. Q 2017
Vypracování projektových metodik.
3. - 4. Q 2017
Příprava právních dokumentů.
4. Q 2017
Příprava a realizace veřejných zakázek.
4. Q 2017 - 2. Q 2018
Předběžné konzultace a vyjednávání s vydavateli/dodavateli.
1. - 2. Q 2018
Podpisy smluv s vydavateli/dodavateli e-zdrojů.
2. Q 2018
Podpisy smluv s členskými institucemi.
2018 - 2020
Přístup k e-zdrojům zajištěn z projektu.
2018 - 2022
Monitorování využívání e-zdrojů.
2020
Vyjednávání podmínek nákupu e-zdrojů na další období, možný postupný přechod na Open Access.
2021 - 2022
Očekává se podpora nákupu licencí na přístup k e-zdrojům ze státního rozpočtu.
2021 - 2022
Provozování centra, možné další přechody na OA.
2021 - 2022
Hodnocení, doporučení pro budoucí fungování centra.
2022
Vyjednávání podmínek nákupu e-zdrojů na další období.
31. 12. 2022
Ukončení projektu.
1. 1. 2022 – konec OP VVV
Hodnocení přínosů projektu.
1. 1. 2023 – 30. 9. 2023
Vypořádání projektu.