Systém správy EIZ - ERMS

Členské instituce mají možnost prostřednictvím ERMS (Electronic Resources Management System) spravovat agendu spojenou s pořizováním a zpřístupňováním elektronických informačních zdrojů.
Na jednom místě tak mohou získat veškeré potřebné informace o jimi pořizovaných elektronických zdrojích a zároveň mohou snadno sledovat jednotlivé fáze životního cyklu (workflow) těchto zdrojů.

Systém nabízí:

 • Správu zdrojů a konsorcií
 • Evidenci smluv
 • Hlídání rozpočtu

Umístění systému:

https://erms.czechelib.cz/

Přihlášení:

 1. Přihlašování do ERMS probíhá prostřednictvím eduID.cz (Česká akademická federace identit).
  Na stránce https://erms.czechelib.cz/ vyberte svou instituci z nabízeného seznamu a vložte své přihlašovací údaje.
 2. Pokud svou instituci v seznamu nenajdete, je možné se přihlásit prostřednictvím Vašeho účtu Facebook, Google, LinkedIn, GitHub nebo ORCID (přihlášení prostřednictvím těchto sítí zprostředkovává CESNET). Přihlašování pomocí HOSTEL eduID bylo k 31. 12. 2020 ukončeno,
  a je potřeba využít některou v výše zmíněných možností.
 3. Po úspěšném přihlášení Vám systém ukáže tlačítko „Požádat o přístup". Klikněte na něj
  a kontaktujte nás s žádostí o zřízení přístupu na info@czechelib.cz.
 4. Na základě žádosti Vám vytvoříme účet s rolí správce nebo zaměstnanec. Uživatel v roli „zaměstnanec" může zobrazovat veškeré informace o pořízených zdrojích, konsorciích, smlouvách, cenách a rozpočtech. Uživatelé s rolí správce" mohou přidávat nové záznamy
  a stávající vlastní záznamy editovat. Zároveň mohou spravovat role dalších osob přiřazených
  k dané instituci.

Zdroje mimo CzechELib:

Správci mohou pro svou instituci přidávat i EIZ pořizované mimo CzechELib. Pokud při zadávání nenaleznete požadovaný zdroj v roletovém menu, informujte nás prosím na info@czechelib.cz
a my ho do systému přidáme.

Využitelnost systému:

Informace obsažené v systému zpřehledňují evidenci pořizovaných elektronických zdrojů, čímž usnadňují každodenní agendu spojenou s jejich pořizováním a zpřístupňováním. Výhodou je také možnost hlídání čerpání rozpočtu instituce.


V případě dotazů ohledně přihlášení, výsledků nebo případných chyb systému jsme Vám k dispozici
na info@czechelib.cz.