Consortia Manager

Consortia Manager

Od poloviny r. 2024 bude pro agendu konsorciálního pořizování EIZ využíván systém Consortia Manager. Zaškolení a aktivace přístupu proběhne v následujících etapách:

 • 25 institucí pořizujících nový EIZ/nové předplatné (od 01.01.2025)
  • čtvrtek 20.06.2024
  • pondělí 24.06.2024
  • + individuální konzultace
 • zbylé instituce - Q3 2024

Materiály ze školení jsou uloženy jako součást nápovědy systému.

Umístění systému:

Přístup:

Autentizace: systém Consortia Manager má vlastní autentizaci.

Autorizace: osoba, která je v Consortia Manager přiřazena nějaké instituci.

Pověřená osoba:

 • Má CzechELibem přiřazeno:
  • atribut "Pověřená osoba" nastaven na Ano,
  • typ kontaktu "Primary contact",
  • roli Administrator pro svou instituci - může tak mj. přidávat/odebírat/deaktivovat/upravovat ostatní uživatele pro svou instituci.
 • Je zodpovědná za správu:
  • uživatelů své instituce
  • údajů o své instituci, včetně IP adres a FTE

Detaily oprávnění pro instituce:

  Může instituce upravovat? Může i role "User"? CzechELib schvaluje úpravu?
úpravy uživatelů ano ne, jen Administrator ne
IP adresy ano ano ano
FTE ano ano ano

Doporučené nastavení rolí uživatelů:

  Povinná role Doporučená role
pověřená osoba Administrator -
zástupce/zástupkyně pověřené osoby - User nebo Administrator
ostatní (OA administrátor, ...) - View-only

Zdroje mimo CzechELib:

Consortia Manager aktuálně neumožňuje institucím přidávat i EIZ pořizované mimo CzechELib. Instituce zapojené do CARDS/PNG budou moci pro tyto zdroje využívat ERMS (Electronic Resources Management System) v rámci platformy nové generace (PNG).

Podpora

V případě dotazů ohledně přihlášení, výsledků nebo případných chyb systému jsme Vám k dispozici
na info@czechelib.cz.

Původní ERMS systém - doběh

Původní ERMS (Electronic Resources Management System) je v doběhu, více zde.