Interaktivní přehled EIZ

Interaktivní přehled EIZ pořízených pro členské instituce CzechELib od roku 2018

Přehled ve formě stromové mapy představuje veškeré pořizované EIZ seskupené dle dodavatelů a vydavatelů, a k nim přiřazené instituce, které tyto EIZ odebírají. Celkovému počtu institucí, které si pořídily jednotlivé EIZ v příslušné hladině grafu (dodavatelé / vydavatelé), pak odpovídají velikosti segmentů této hladiny. Interaktivní přehled může znalejším uživatelům pomoci dohledat konsorcia institucí konkrétních EIZ, ale zároveň slouží i k základní orientaci v našem portfoliu.