• A
 • Academic Complete (ProQuest)

  Academic Complete je multioborová kolekce více než 150 000 pečlivě vybraných elektronických knih od předních světových vydavatelů odborné literatury. Přístup do kolekce probíhá prostřednictvím ProQuest Ebook Central, umožňující bez omezení prohlížení knih online, stahování jednotlivých kapitol či elektronickou výpůjčku. Nákup předplatného kolekce Academic Complete lze kombinovat s dalšími akvizičními modely na platformě ProQuest Ebook Central.

 • Academic Search Complete

  Academic Search Complete je odborná multidisciplinární plnotextová databáze periodik, monografií, sborníků z konferencí, zpráv a videozáznamů a dalších publikací, dostupná na platformě EBSCOhost. Zahrnuto je zde přes 6 500 periodik, z nichž je většina recenzovaných a převážná část je též indexovaná v databázích Web of Science a Scopus. Pokryty jsou všechny hlavní oblasti vědy a výzkumu. Databáze videozáznamů zahrnuje videa zpravodajské agentury AP (Associated Press) od roku 1930. Výsledky vyhledávání je možné v rozhraní EBSCOhost filtrovat například podle typu zdroje, tématu nebo jazyka.

 • Academic Search Ultimate

  Academic Search Ultimate je rozšířením databáze Academic Search Complete obsahující celkově více než 10 000 akademických a populárně naučných plnotextových časopisů, z nichž je přes 9 000 recenzovaných, 6 500 bez časového embarga a více než polovina indexovaných v databázích Scopus nebo Web of Science.

 • ACM Digital Library Open

  ACM Digital Library od Association for Computing Machinery (ACM) představuje nejkomplexnější databázi plných textů článků a bibliografických záznamů zaměřenou na oblast výpočetní a informační technologie. K nalezení jsou zde mimo jiné veškeré publikace vydávané ACM.

 • Amboss

  Amboss je faktografická databáze z oblasti lékařství a ošetřovatelství určená pro studenty medicíny i lékaře. Portál obsahuje přes 1 200 plných textů medicínských článků a přes 5 000 Q&A z oblasti lékařství.

 • American Association for Cancer Research Publications Journal Suite

  American Association for Cancer Research (AACR) je nejstarší a největší vědeckou organizací zaměřenou na výzkum rakoviny. AACR vydává 8 recenzovaných časopisů s vysokým impakt faktorem, v nichž jsou publikovány články na téma pokroků v diagnóze, léčbě, hledání příčin a prevence rakoviny.

 • American Chemical Society Journals

  American Chemical Society (ACS) je předním vydavatelem odborných časopisů v oblasti chemie, fyziky, biologie a širokém spektru dalších vědeckých oborů. Produkce ACS čítá desítky recenzovaných periodických titulů, do kterých každoročně předkládá k posouzení své práce přes 100 000 autorů a jejich výzkumných týmů z celého světa.

 • American Institute of Physics – Complete

  Cílem sdružení American Institute of Physics (AIP) je podporovat oblast fyzikálních věd. Předplatné kolekce Complete od vydavatelství AIP Publishing zahrnuje 25 odborných periodik publikujících články zaměřené především na fyziku a příbuzné obory jako je matematika, IT nebo chemie. Přístup do kolekce je umožněn prostřednictvím platformy Scitation.

 • American Journal of Human Genetics

  American Journal of Human Genetics se řadí mezi vysoce kvalitní recenzované odborné časopisy vydavatelství Cell Press. Informace k jednotlivým titulům najdete na cell.com/.

 • American Mathematical Society Journals

  Časopisy American Mathematical Society (AMS) se zaměřují na výzkum v oblasti matematiky a jsou vydávány již od roku 1891. Kolekce obsahuje celkem 10 vysoce kvalitních recenzovaných časopisů pokrývajících širokou škálu matematických oborů. Vedle článků jsou zde publikovány také recenze knih a novinky od předních kapacit v oboru.

 • American Physical Society e-Journals - kolekce APS ALL

  Kolekce APS ALL umožňuje přístup ke všem časopisům vydavatelství American Physical Society (APS). Kolekce zahrnuje celkem 14 titulů zaměřených na oblast fyziky. Časopisy jsou vydávány již od roku 1893.

 • Annual Reviews - Life Sciences Collection

  Annual Reviews - Life Sciences Collection přináší užitečné souhrny (reviews) hlavních publikovaných článků z dané vědecké oblasti za posledních několik let. Kolekce Biomedical/Life Sciences zahrnuje celkem 31 titulů časopisů zaměřených na oblast biomedicíny a přírodních věd.

 • Annual Reviews - Physical Sciences Collection

  Annual Reviews přináší užitečné souhrny (reviews) hlavních publikovaných článků z dané vědecké oblasti za posledních několik let. Kolekce Physical Sciences Collection zahrnuje celkem 15 titulů časopisů zaměřených na oblast primárního výzkumu fyziky.

 • Art & Architecture Source

  Art & Architecture Source je největší plnotextovou databází zaměřenou na všechny oblasti umění a architektury. Databáze pokrývá stovky titulů časopisů, publikovaných mimo jiné také ve francouzštině, italštině, němčině, španělštině a nizozemštině, dále pak stovky knih a kolekci více než 60 tisíc obrázků. Přístup do databáze je umožněn prostřednictvím platformy EBSCOhost.

 • ATLA religion Database with ATLA Serials

  Databáze ATLA indexuje časopisecké články, knižní recenze a kolekce esejů ze všech vědních oblastí týkajících se religionistiky (náboženství) s pokrytím od roku 1949 a retrospektivní indexací několika časopisů z devatenáctého století. Časopisy jsou vybírány podle jejich zaměření a vědecké hodnoty. Přístup do databáze ATLA je umožněn prostřednictvím platformy EBSCOhost.

 • B
 • Beck Online CZ

  Beck Online CZ je právní informační systém, prostřednictvím kterého je možné přistupovat k českým právním předpisům, judikatuře a dalším důležitým dokumentům a odborné literatuře z oblasti práva, především od nakladatelství C. H. Beck. Předplatné databáze Beck-online PLUS zahrnuje kompletní nabídku odborných právních modulů, včetně kompletní aktuální rozšířené nabídky Beck-online Plus a všech dalších aktualizací (Plus Focus nebo jiné).

 • BioOne Complete

  BioOne Complete je plnotextová databáze obsahující více než 200 vysoce kvalitních odborných titulů z oblasti biologie, ekologie a životního prostředí. Databázi tvoří dvě kolekce plných textů recenzovaných časopisů a dalších publikací, z nichž jsou mnohé považované za stěžejní ve svém oboru.

 • Biophysical Journal

  Biophysical Journal se řadí mezi vysoce kvalitní recenzované odborné časopisy vydavatelství Cell Press. Informace k jednotlivým titulům najdete na cell.com.

 • BMJ Journals

  Kolekce časopisů vydavatelství BMJ Publishing Group zahrnuje desítky renomovaných časopisů z oblasti medicíny, mezi které patří například i prestižní časopis British Medical Journal (BMJ).

 • Bookport - kolekce Business

  Bookport je služba od nakladatelství Grada, která umožňuje čtení stovek odborných knih zcela bez omezení. Tato kolekce se věnuje tématu byznysu.

 • Bookport - kolekce Medicína

  Bookport je služba od nakladatelství Grada, která umožňuje čtení stovek odborných knih zcela bez omezení. Tato kolekce se věnuje tématu medicíny.

 • Bookport - kolekce Pedagogika, psychologie a společenské vědy

  Bookport je služba od nakladatelství Grada, která umožňuje čtení stovek odborných knih zcela bez omezení. Tato kolekce se věnuje tématu pedagogiky, psychologie a společenských věd.

 • Bookport - kolekce Technika

  Bookport je služba od nakladatelství Grada, která umožňuje čtení stovek odborných knih zcela bez omezení. Tato kolekce se věnuje tématu techniky.

 • Brepolis

  Brepolis umožňuje přístup do všech online projektů vydavatelství Brepols a jeho partnerů zaměřených na oblast humanitních věd. V rámci CzechELib je předplácena kolekce Brepolis Latin Complete, která v sobě zahrnuje Archive of Celtic-Latin Literature, Aristoteles Latinus Database, Library of Latin Texts, Monumenta Germaniae Historica a Database of Latin Dictionaries. Od roku 2018 je nově součástí Brepolis také dříve samostatná databáze L’Année philologique. Uvedené databáze je pak možné prohledávat ve společném rozhraní Cross Database SearchTool.

 • Business Ebook Subscription - subset of Academic Complete (ProQuest)

  Business Ebook Subscription je oborová kolekce elektronických knih, která nabízí přístup k tisícům prověřených titulů pro potřeby akademických knihoven, knihoven vysokých škol a knihoven ekonomických škol. Předplatné Business Ebook Subscription společnosti ProQuest pomáhá výzkumným pracovníkům uspět ve výuce a rozvíjet dovednosti nezbytné pro konkurenceschopnou pracovní sílu. Mezi velmi žádaná a trendová témata patří marketing, management, ekonomika a finance. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)"

 • Business Source Complete

  Databáze Business Source Complete dostupná na platformě EBSCOhost se zaměřuje na oblast obchodu, konkrétněji např. na management, marketing, logistiku, finance, účetnictví, bankovnictví a další. K nalezení je zde přes 2 100 plnotextových periodik, z nichž je téměř 1 300 recenzovaných. Součástí předplatného je také přístup do Regional Business News.

 • Business Source Ultimate

  Business Source Ultimate nabízí nebývalé množství recenzovaných, fulltextových časopisů a dalších zdrojů, které poskytují historické informace a aktuální trendy v oblasti podnikání. Zahrnuje 3 507 aktivních fulltextových časopisů, 2 112 aktivních fulltextových recenzovaných časopisů, 1 401 aktivních fulltextových recenzovaných časopisů bez embarga a 1 103 aktivních fulltextových časopisů indexovaných ve Web of Science a Scopus.

 • C
 • CAB Abstracts Plus Collection 1990+

  CAB Abstracts Plus Collection je důležitým plnotextovým rozšířením databáze CAB Abstracts a obsahuje navíc např. ArchiveCAB, přes 3 000 přehledových studií týkajících se nejnovějšího vývoje, Distribution Maps of Plant Diseases – každý rok 36 nových map + digitální archiv, Descriptions of Fungi and Bacteria – každý rok cca 40 charakteristik nových organismů + digitální archiv 1 700 charakte ­ ristik plísní a bakterií zpětně do roku 1964 a další. Plné texty dokumentů jsou dostupné přes databázi CAB Abstracts.

 • Cambridge Journals Online - FULL collection

  Cambridge Journals Online nabízí přístup k více než 380 recenzovaným časopisům vydavatelství Cambridge University Press, pokrývajících oblasti přírodních věd, techniky, medicíny, humanitních a společenských věd.

 • Cambridge University Press Textbooks

  Víceoborová kolekce učebnic z nakladatelství Cambridge University Press nabízí vyučujícím a studentům nejkvalitnější obsah a zdroje od předních autorů.

 • Cancer Cell

  Cancer Cell se řadí mezi vysoce kvalitní recenzované odborné časopisy vydavatelství Cell Press. Informace k jednotlivým titulům najdete na cell.com.

 • Cell

  Vydavatelství Cell Press vydává desítky titulů vysoce kvalitních recenzovaných časopisů zaměřených především na oblast biomedicíny, které jsou dostupné na platformě ScienceDirect. V rámci projektu CzechELib je možné zajistit jednotlivé tituly vybrané členskou institucí. Vydavatelství Cell Press vydává desítky titulů vysoce kvalitních recenzovaných odborných časopisů.

 • Cell Chemical Biology

  Cell Chemical Biology se řadí mezi vysoce kvalitní recenzované odborné časopisy vydavatelství Cell Press. Informace k jednotlivým titulům najdete na cell.com.

 • Cell Host and Microbe

  Cell Host and Microbe se řadí mezi vysoce kvalitní recenzované odborné časopisy vydavatelství Cell Press. Informace k jednotlivým titulům najdete na cell.com.

 • Cell Metabolism

  Cell Metabolism se řadí mezi vysoce kvalitní recenzované odborné časopisy vydavatelství Cell Press. Informace k jednotlivým titulům najdete na cell.com.

 • Cell Stem Cell

  Cell Stem Cell se řadí mezi vysoce kvalitní recenzované odborné časopisy vydavatelství Cell Press. Informace k jednotlivým titulům najdete na cell.com.

 • Central and Eastern European Academic Source (CEEAS)

  Databáze Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) obsahuje plné texty 536 odborných periodik, publikovaných ve středoevropských a východoevropských zemích. Tato vícejazyčná multioborová databáze pro vědu a výzkum pokrývá široké spektrum oborů.

 • Central and Eastern European Online Library

  Central and Eastern European Online Library je plnotextová databáze akademických časopisů a elektronických knih z oblasti humanitních a společenských věd vydávaných nebo zaměřených na střední a východní Evropu. V současné době obsahuje dokumenty od více než 1 000 vydavatelů.

 • Chem

  Chem se řadí mezi vysoce kvalitní recenzované odborné časopisy vydavatelství Cell Press. Informace k jednotlivým titulům najdete na cell.com.

 • CINAHL Plus with FullText

  Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) Plus with FullText je plnotextová databáze literatury zaměřená na ošetřovatelství a pomocné zdravotnické obory dostupná na platformě EBSCOhost.

 • Classiques Garnier Numérique

  Publikace francouzského vydavatelství Classiques Garnier Publishers nabízí odborné e-knihy a časopisy z oboru literární vědy, francouzská a frankofonní literární díla, přehledy gramatiky, slovníky a encyklopedie.

 • Current Biology

  Current Biology se řadí mezi vysoce kvalitní recenzované odborné časopisy vydavatelství Cell Press. Informace k jednotlivým titulům najdete na cell.com.

 • D
 • D&B Global Financials

  D&B Hoovers poskytuje standardizované, srovnatelné podnikové výkazy a analytické srovnávání v různých standardech finančního výkaznictví z celého světa. Srovnatelnost: Rozvahy, výkazy zisků a ztrát a poměrové ukazatele umožňují spolehlivá rozhodnutí a přezkoumání organizací z různých zemí.

 • D&B Hoovers

  D&B Hoovers poskytuje obchodníkům klíčové informace na jednom místě, jako např. prediktivní indikátory pro identifikaci nejvhodnějších potenciálních zákazníků a business inteligence v reálném čase pro akceleraci prodeje.

 • De Gruyter Complete Package

  Kolekci De Gruyter Complete Package tvoří stovky titulů odborných časopisů napříč všemi vědními disciplínami, z nichž je téměř polovina impaktovaných. V kolekci jsou zahrnuty mimo jiné klíčové časopisy předních vědeckých společností, jako jsou International Union of Pure and Applied Chemistry, Mineralogical Society of America, German Mathematical Society (DMV), European Optical Society (EOS), Society for Biochemistry and Molecular Biology (GBM), International Federationof Library Associations and Institutions (IFLA), European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Societas Linguistica Europaea (The Linguistics Society of Europe) a British Association for Islamic Studies. V rámci předplatného jsou jednotlivé tituly dostupné od roku 1995 do současnosti.

 • De Gruyter eJournal STM Package

  Kolekce časopisů STM Package od vydavatelství De Gruyter obsahuje přes 100 titulů zaměřených na oblasti přírodních věd, techniky a medicíny. V rámci předplatného jsou jednotlivé tituly dostupné od roku 1995 do současnosti.

 • Developmental Cell

  Developmental Cell se řadí mezi vysoce kvalitní recenzované odborné časopisy vydavatelství Cell Press. Informace k jednotlivým titulům najdete na cell.com.

 • E
 • eBook Academic Collection (EBSCO)

  Kolekce eBook Academic Collection dostupná na platformě EBSCOhost obsahuje velký výběr přes 170 000 elektronických knih z široké škály vědeckých oblastí. Knihy lze jak prohlížet online, tak si je stáhnout do vlastního čtecího zařízení.

 • EconLit with Full Text

  Plnotextová databáze EconLit nabízí přístup k ekonomickému výzkumu publikovanému ve stovkách časopisů včetně titulů American Economic Association. Zahrnuto je zde více než 670 fulltextových časopisů a 15 elektronických knih včetně příručky The Handbook of World Trade. Databáze je dostupná na platformě EBSCOhost.

 • Emerald Engineering eJournal Collection

  Emerald Engineering eJournal Collection obsahuje 26 titulů časopisů z oblasti strojírenství, využívaných společnostmi napříč leteckým, automobilovým a výrobním průmyslem.

 • Emerald Engineering, Computing and Technology

  Nejobsáhlejší nabídka Emeraldu v této oblasti, která zahrnuje 62 prvotřídních titulů. Například: Internet Research, který jako první časopis použil výraz "World-Wide-Web", jak jej vymyslel Sir Tim Berners-Lee, a Rapid Prototyping Journal, věnovaný 3D tisku a nejcitovanější časopis v této nové a vzrušující oblasti výzkumu.

 • Emerald Information & Knowledge Management

  Emerald Information & Knowledge Management obsahuje 12 titulů časopisů, které se věnují oblastem 5G, AI, big data, datová analýza, digitální měny, IoT, nanotechnologie, telekomunikace ad.

 • Emerald Library Studies eJournal Collection

  Tituly v časopisecké kolekci Emerald Library Studies eJournal Collection se zaměřují na oblast knihovnictví, informační vědy, informačních systémů a vzdělávání. Vybrané články jsou publikovány ve spolupráci s International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) a v rámci dohody s iniciativou nadace Global Libraries Billa a Melindy Gatesových. Součástí kolekce je také jeden z nejstarších časopisů zabývajících se knihovnictvím Journal of Documentation.

 • Emerald Managements eJournals

  Kolekce Emerald Managements eJournals obsahuje přes 200 titulů recenzovaných časopisů jednoho z předních světových vydavatelů v oblasti managementu.

 • Emerald Operations, Logistics & Quality eJournal Collection

  Zahrnuje oblasti jako je technika, management, sociologie, právo, vzdělávání. V současnosti obsahuje kolem 230 titulů. Ročně je staženo cca 21 milionu plných textů.

 • Emerald Premier

  Kolekce Emerald Premier zahrnuje kompletní časopiseckou produkci vydavatelství Emerald čítající přes 300 titulů.

 • Evidence-Based Medicine Reviews

  Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR) obsahuje několik nejdůvěryhodnějších zdrojů z oblasti evidence-based medicine (EBM, medicína založená na důkazech). Konkrétně jsou zde zahrnuty Cochrane Database of Systematic Reviews, Cochrane Clinical Answers (CCAs), Cochrane Central Register of Controlled Trials, ACP Journal Club od American College of Physicians, Cochrane Methodology Register (CMR), Health Technology Assessments (HTA), Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE) a NHS Economic Evaluation Database (NHS EED).

 • F
 • Film & Television Literature Index with Full Text

  Film & Television Literature Index with Full Text je komplexní informační zdroj pro filmovou a televizní vědu dostupný na platformě EBSCOhost. Jsou zde dostupné plné texty stovek titulů časopisů i knih. U dalších stovek titulů časopisů jsou dostupné bibliografické záznamy včetně abstraktů. Dále je zde zahrnuto přes 60 tisíc obrázků z MPTV Image Archive.

 • G
 • Gale Literary Sources

  Nástroj Gale Literary Sources zpřístupňuje na jednom místě přední literární databáze vydavatelství Gale, které byly dříve nabízeny samostatně. Konkrétně jsou zde obsaženy databáze Literature Criticism Online, Literature Resource Center, MLA International Bibliography, LitFinder, část GVLR (Scribner Writers a Twayne's Authors), Dictionary of Literary Biography Complete Online, Something About the Author Online a Contemporary Authors Online.

 • GeoRef

  GeoRef je bibliografická databáze vytvořená American Geosciences Institute poskytující přístup k literatuře z oblasti věd o Zemi. Databáze obsahuje přes 4 miliony záznamů časopiseckých článků, knih, map, sborníků, zpráv a vysokoškolských kvalifikačních prací. V rámci CzechELib je dodávána databáze GeoRef dostupná na platformě Ovid. Podmínkou při nákupu předplatného GeoRef je zároveň zakoupení předplatného GeoScienceWorld.

 • GeoScienceWorld

  GeoScienceWorld (GSW) je komplexní plnotextová databáze umožňující přístup k desítkám titulů odborných časopisů a více než 2 000 elektronických knih zaměřených na vědu o Zemi. Databáze je provázána s indexem GeoRef a oba zdroje je třeba pořídit společně.

 • Grove Music Online (platform Oxford Music Online)

  Grove Music Online tvoří jádro databáze Oxford Music Online zaměřené na oblast hudby. Jedná se o přední referenční zdroj obsahující více než 50 tisíc článků, 30 tisíc bibliografií, přes 5 tisíc obrázků, hudebních ukázek a odkazů na audio a video ukázky. Svým obsahem slouží jak pro vědecký výzkum, tak i pro hudební nadšence z řad veřejnosti.

 • H
 • Human Kinetics Library

  Portál poskytuje on-line přístup k více než 150 knihám vydavatelství Human Kinetics, které jsou zaměřeny na oblast pohybových a sportovních aktivit, kineziologie, fyziologie a podobně. Obsah knih doplňuje přes 200 videí.

 • I
 • IEEE Electronic Library (IEL)

  IEEE Electronic Library (IEL) obsahuje téměř třetinu současné světové literatury z oblasti elektrotechniky, komunikací a informatiky. Databáze IEL nabízí neomezený plnotextový přístup k celé kolekci časopisů, časopisů a sborníků z konferencí IEEE a ke všem platným i historickým normám IEEE.

 • Immunity

  Immunity se řadí mezi vysoce kvalitní recenzované odborné časopisy vydavatelství Cell Press. Informace k jednotlivým titulům najdete na cell.com.

 • InCites - Benchmarking & Analytics

  Aplikace InCites - Benchmarking & Analytics je analytický nástroj, který na základě citací publikací indexovaných na Web of Science provádí analýzy produktivity, dopadu vědeckých výstupů a benchmarking pomocí kvantitativních ukazatelů. Je vhodný pro analýzy vědeckého výkonu na úrovni jednotlivců, pracovišť, fakult i celých institucí.

 • InCites MyOrganization

  MyOrganization je nový ingrovaný modul dostupný v InCites Benchmarking and Analytics, který umožňuje hloubkovou analýzu vědeckých výstupů dané instituce a to až na úroveň jednotlivých týmů či oddělení.

 • IOPscience extra

  Na platformě IOPscience je možné procházet publikace vydavatelství IOP Publishing, které patří k Institute of Physics (IOP). Prostřednictvím projektu CzechELib je pořizována kolekce IOPscience extra zahrnující 119 titulů časopisů z oblasti vědy, techniky a medicíny.

 • J
 • JAMA

  Kolekce prestižních medicínských časopisů publikovaných American Medical Association (AMA) dostupných na platformě JAMA Network zahrnuje vedle hlavního titulu JAMA (Journal of the American Medical Association), který vychází již od roku 1883 48krát ročně a patří mezi světově nejrozšířenější a nejcitovanější časopisy všeobecné a interní medicíny, také 11 dalších specializovaných titulů pokrývajících jednotlivé medicinské specializace.

 • JSTOR Arts & Sciences I

  Kolekce Arts & Sciences I obsahuje 115 titulů s více než milionem článků pokrývajících základní výzkum a publikace v oborech ekonomika, dějiny, politická věda a sociologie.

 • JSTOR Arts & Sciences II

  Kolekce Arts & Sciences II zahrnuje 122 titulů s více než 750 000 články, které rozšiřují a prohlubují kolekci Arts & Sciences I. Zároveň jsou zde pokryty základní tituly z archeologie, klasických studií a teritoriálních studií z oblasti Latinské Ameriky, Středního východu, Slovanských národů, Afriky a Asie.

 • JSTOR Arts & Sciences III

  Kolekce Arts & Sciences III se zaměřuje na jazyk a umění, zahrnuty jsou zde i všechny tituly z kolekce Music Collection. Na platformě JSTOR se zároveň jedná o největší kolekci titulů o východních a západních náboženství. Celkem obsahuje 152 titulů s téměř 660 tisíci články.

 • JSTOR Arts & Sciences IV

  Kolekce Arts & Sciences IV obsahuje 108 titulů s více než půl milionem publikovaných článků z oblasti práva, (zahrnující i studentské právní časopisy), dále pak psychologie, veřejné správy, politiky, obchodu a vzdělávání.

 • JSTOR Arts & Sciences V

  Kolekce Arts & Sciences V se zaměřuje na literaturu, umění, filozofii a klasická studia. Kolekce rozšiřuje rozsah základních disciplín v oblasti umění a humanitních věd, obsaženo je zde 137 titulů s více než 550 tisíci články zahrnující důležité literární recenze a státní historické tituly.

 • JSTOR Arts & Sciences VI

  Kolekce Arts & Sciences VI rozšiřuje pokrytí v oborech napříč sociálními vědami a přidává mezinárodní hloubku oborům pokrytým v ostatních kolekcích Arts & Sciences. Kolekce v sobě zahrnuje 143 titulů obsahujících přes 630 tisíc článků z oblasti politických věd, vzdělávání, lingvistiky, ekonomie a teritoriálních studií.

 • JSTOR Arts & Sciences VII

  Kolekce Arts & Sciences VII zahrnuje tituly z více oborů než kterákoli jiná JSTOR kolekce a obsahuje celkem 185 titulů a přes 760 tisíci článků zaměřených na více než 30 disciplín v oblasti umění, humanitních a sociálních věd, dále pak na obchod, finance a zdravotnictví.

 • JSTOR Arts & Sciences X

  Kolekce Arts & Sciences X obsahuje 128 titulů časopisů s více než 450 tisíci články zaměřenými na obchod, sociologii, ekonomiku, vzdělávání, finance, historii vědy, technologii a medicínu, veřejnou správu a administrativu. Zahrnuty jsou zde také obory jako doprava či rozvojová studia.

 • JSTOR Arts & Sciences XI

  Kolekce Arts & Sciences XI zahrnuje 142 titulů obsahujících přes 450 tisíc článků z 15 zemí, včetně předních titulů jako jsou The American Scholar, RSA Journal nebo Black Scholar. Obsah kolekce je zaměřen na oblast jazyka a literatury, historie, umění a historii umění, zároveň však také na např. asijská studia, latinskoamerická studia a afroamerická studia.

 • JSTOR Arts & Sciences XII

  Kolekce Arts & Sciences XII obsahuje 131 titulů s 540 tisíci články zaměřenými na oblast práva, politiky, vzdělávání, sociologie, kriminologie, sociální práce, psychologie a asijských studií. Obsah kolekce rozšiřuje pokrytí sociálních věd se zaměřením na všechny stupně vysokoškolského vzdělávání. Zahrnuty jsou zde časopisy od vydavatelství American Bar Association, Brill, Lynn Reiner a Springer.

 • JSTOR Arts & Sciences XIII

  Kolekce Arts & Sciences XIII svými 142 tituly s více než 400 tisíci články pokrývá základní humanitní obory zahrnující jazyk a literaturu, filozofii, náboženství (včetně křesťanských studií), umění a historii umění, hudbu a klasická studia. Přes 60 % obsahu kolekce bylo publikováno mimo Spojené státy americké. V kolekci jsou mimo jiné zahrnuty i časopisy o ne-západní filozofii.

 • JSTOR Arts & Sciences XIV

  Kolekce Arts & Sciences XIV zahrnuje 143 titulů a přes 400 tisíc článků zaměřených na jazyk a literaturu, politiku, komunikaci, archeologii a asijská studia. Časopisy v kolekci jsou publikovány v 17 různých zemích a nejstarší články jsou již z roku 1839.

 • JSTOR Arts & Sciences XV

  Kolekce Arts & Sciences XV obsahuje 160 titulů, v nichž je k nalezení přes 540 tisíc článků zaměřených na judaistiku, matematiku, jazyk a literaturu, historii a filozofii. Vedle 20 titulů z kolekce Mathematics & Statistics a 21 titulů z kolekce Jewish Studies je zde zahrnuto 110 historicky významných titulů, které nebyly doposud na platformě JSTOR pokryty.

 • JSTOR Biological Sciences

  V kolekci JSTOR Biological Sciences je zahrnuto 133 titulů, které obsahují více než 800 tisíc článků. 29 z dostupných titulů je obsaženo také v kolekci Ecology & Botany I, zbylých více než 100 je na platformě JSTOR nových.

 • JSTOR Business & Economics Collection

  V této kolekci je zahrnuto téměř 250 předních časopisů z oblasti ekonomiky, financí, marketingu, managementu, obchodní administrativy, pracovněprávních vztahů a dalších z kolekcí JSTOR Business I, II, III a IV.

 • JSTOR Business II

  V kolekci JSTOR Business II je zahrnuto 66 titulů a přes 240 tisíc článků zaměřených mimo jiné na výzkum prolínání ekonomie, práva, politiky a psychologie.

 • JSTOR Business IV

  Kolekce JSTOR Business IV obsahuje 50 titulů zahrnující základní tituly z oblasti ekonomie, managementu a financí. Obsah kolekce se nepřekrývá s žádným jiným archivem na platformě JSTOR.

 • JSTOR Full Access Collection

  Univerzity a čtyřleté vysoké školy mají nyní k dispozici nový model předplatného, který poskytuje přístup ke všem licencovaným archivním časopisům a primárním zdrojům JSTOR v jediné kolekci.

 • JSTOR Language & Literature

  Kolekce JSTOR Language & Literature je vytvářena ve spolupráci s Modern Language Association a zahrnuje 57 titulů a přes 300 tisíc článků, z nichž jsou některé psány v arabštině, italštině nebo němčině.

 • JSTOR Life Science Collection

  Kolekce Life Science v sobě zahrnuje kolekce Biological Sciences a Health & General Science. Celkem kolekce obsahuje 160 titulů s více než 2 miliony publikovanými články zaměřenými na ekologii, botaniku, zoologii, medicínu a vědu obecně.

 • JSTOR Mathematics & Statistics

  Kolekci JSTOR Mathematics & Statistics tvoří 83 titulů s více než 470 tisíci články zahrnující přední americké časopisy a další publikace z celého světa. Zahrnuté tituly se zaměřují na studium matematiky a statistiky napříč vzděláváním, obchodem, ekonomií, vědou a filozofií.

 • JSTOR Museum collection

  JSTOR Museum collection je speciálně vytvořená kolekce pro potřeby muzeí obsahující všechny tituly z kolekcí Arts & Sciences I - XV, Life Sciences, Business IV, Ecology & Botany II a 19th Century British Pamphlets.

 • JSTOR Music Collection

  Kolekce Music na platformě JSTOR v sobě zahrnuje všechny tituly z oblasti hudby z kolekcí Arts & Sciences. Celkem kolekce obsahuje 72 titulů časopisů s více než 270 tisíci články z 15 různých oborů a 10 zemí.

 • JSTOR Public Library I

  Kolekce Public Library I zahrnuje téměř 2 500 titulů z kolekcí JSTOR Arts & Sciences, Business IV a dalších tematicky vybraných kolekcí vybraných speciálně pro veřejné knihovny.

 • JSTOR Public Library II

  Kolekce Public Library II rozšiřuje kolekci JSTOR Public Library I o dalších 208 titulů z oblasti přírodních věd (kolekce Life Sciences a Ecology & Botany II.

 • JSTOR Public Library Remote Access

  Umožňuje uživatelům veřejných knihoven vzdálený přístup ke kolekcím JSTOR.

 • JSTOR Security Studies Collection

  Tato interdisciplinární sbírka z roku 2019 byla vytvořen ve spolupráci s knihovníky a vědci a zahrnuje 75 časopisů, 10 časopisů s otevřeným přístupem a až 20 000 výzkumných zpráv z více než 100 institucí z oblasti bezpečnostních studií.

 • JSTOR Sustainability Collections

  Kolekce Sustainability zahrnuje 115 titulů z oblasti péče o životní prostředí, zemědělství, ekonomiky, vodního hospodářství a dalších příbuzných oborů.

 • K
 • Karger eJournal Collection

  Kolekce časopisů vydavatelství Karger Publishers zahrnuje desítky recenzovaných titulů zaměřených na všechny oblasti moderní medicíny.

 • Knovel

  Databáze Knovel obsahuje elektronické knihy, příručky, encyklopedie a další referenční zdroje pro široké spektrum technických věd. Kromě klasické práce s dokumenty nabízí řadu užitečných dopňků mezi které patří vyhledávání informací o materiálech a jejich vlastnostech či nástroj pro výpočet rovnic. Uživatelé mohou vytvářet vlastní rovnice či si vybrat z databáze předpřipravených rovnic pro různé situace.

 • L
 • Library & Information Science Source (LISS)

  Databáze Library & Information Science Source (LISS) dostupná na platformě EBSCOhost byla vytvořena spojením databází od společnosti EBSCO a H.W. Wilson samotnými knihovníky. Prostřednictvím LISS je umožněn přístup k plným textům více než 500 titulů periodik a monografií zahrnující časopisy, konferenční sborníky, brožury, vysokoškolské kvalifikační práce a knihy. Databáze dále indexuje přes 2 000 časopisů a obsahuje tezaurus s více než 11 000 pojmy.

 • Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)

  Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) je volně přístupná bibliografická databáze na platformě EBSCOhost zahrnující přes 600 předních časopisů, knihy, výzkumné zprávy a další tituly z oblasti knihovnictví a informační vědy. Součástí databáze jsou i profily autorů a robustní tezaurus.

 • Lippincott Williams & Wilkins High Impact Collection

  LWW High Impact Collection je kolekce 60 nejcitovanějších časopisů (dle InCites Journal Citation Report) z produkce renomovaného vydavatelství Lippincott, Williams & Wilkins, zaměřujícího se na oblast medicíny a zdravotnictví.

 • Lippincott Williams & Wilkins Proprietary Access

  Lippincott Williams & Wilkins Proprietary Access Collection je kolekce více než 160 lékařských a ošetřovatelských časopisů publikovaných společností Lippincott Williams & Wilkins (LWW) určená především pro nemocnice a klinické využití.

 • Literature Online

  Literature Online obsahuje plné texty více než 350 000 anglicky psaných prozaických, poetických a dramatických děl od 8. století do současnosti. Kromě primárních zdrojů nabízí také eseje, literární kritiky, referenční materiály, autorské biografie, encyklopedické záznamy, audio a video záznamy děl, a v neposlední řadě také odborné časopisy, z nichž je více než 75 % recenzováno.

 • M
 • MathSciNet

  MathSciNet je abstraktová databáze matematické literatury vydávaná Americkou Matematickou Společností (AMS), jejíž retrospektiva sahá až k počátkům 19. století. Bibliografické záznamy jsou doplněny o odborné recenze aktuálně vydávané literatury. Vyhledávat je možné podle klasifikace Mathematics Subject Classification, v případě autorů také podle unikátního identifikátoru Mathematical Reviews Author ID.

 • Medline (Ovid)

  MEDLINE je přední bibliografická databáze zaměřená na oblast medicíny, vydávaná United States National Library of Medicine (NLM). Obsahuje záznamy z více než 5 600 odborných časopisů ve více než 40 světových jazycích od roku 1946 do současnosti. Přes 80 % záznamů je navíc doplněno o autorský abstrakt. U více než 1 000 Open Access titulů jsou pak dostupné i plné texty. Vyhledávání je zde umožněno mimo jiné za pomoci Medical Subject Headings (MeSH) vytvořených NLM.

 • Medline Complete (EBSCOhost)

  MEDLINE Complete je plnotextová databáze zaměřená na oblast medicíny dostupná na platformě EBSCOhost doprovázející MEDLINE index. Součástí databáze je více než 1 300 časopisů, které nejsou pokryty v databázích Academic Search, Health Source ani Biomedical Reference Collection. Dále je zde k nalezení přes 1 000 unikátních titulů, které nejsou součástí databáze MEDLINE with Full Text. Vyhledávání je zde umožněno mimo jiné za pomoci Medical Subject Headings (MeSH) vytvořených United States National Library of Medicine (NLM).

 • Micromedex

  Databáze Micromedex nabízí komplexní informační zdroj určený pro lékařskou praxi založenou na důkazech (Evidence-Based Medicine) využívaný v nemocnicích po celém světě. Obsaženy jsou zde mimo jiné informace o léčivech, nemocech a jejich příčinách a toxikologii pomáhající zdravotnickému personálu při stanovení odborné diagnózy a volbě následné lěčby.

 • Molecular Cell

  Molecular Cell se řadí mezi vysoce kvalitní recenzované odborné časopisy vydavatelství Cell Press. Informace k jednotlivým titulům najdete na cell.com.

 • Music Online: Listening & Music Reference & Classical Scores Library (AlexanderStreet)

  Hudební databáze Music Online od Alexander Street Press je nejrozsáhlejší a nejkomplexnější kolekcí online hudebního obsahu na světě. V rámci předplatného je možné přístupovat do tří částí: Listening, Reference a Scores. Listening umožňuje poslech více než 10 milionů skladeb ve vysoké kvalitě napříč všemi žánry. K dispozici jsou také unikátní a nepublikované skladby. Reference obsahuje encyklopedie, rukopisy, biografie, notové zápisy a další referenční díla z oblasti hudby. Součástí je také deset svazků Garland Encyclopedia of World Music obsahující tisíce článků, zvukových ukázek, fotografií, kreseb či map. Scores potom obsahují notové zápisy více než 53 tisíců děl od více než 4 600 skladatelů od středověku po současnost. Konkrétně jsou zde zahrnyty African American Music Reference, American Music, Classical Music Library, Classical Music Reference Library, Classical Scores Library (všechny 4 svazky), Contemporary World Music, Jazz Music Library, Smithsonian Global Sound for Librarries, The Garland Encyclopedia of World Music.

 • N
 • Nature

  Časopisy Nature, dostupné na platformě nature.com, se řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Vedle populárního časopisu Nature jsou v nabídce vydavatele další desítky titulů zaměřených především na různé oblasti přírodních věd. V rámci projektu CzechELib jsou zajišťovány jednotlivé tituly vybrané členskými institucemi.

 • Nature all

  Kolekce 60+ časopisů Nature z produkce vydavatelství SpringerNature.

 • Nature Astronomy

  Nature Astronomy je jedním z časopisů Nature, které se řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Informace k jednotlivým titulům najdete na nature.com/siteindex.

 • Nature Biotechnology

  Nature Biotechnology je jedním z časopisů Nature, které se řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Informace k jednotlivým titulům najdete na nature.com/siteindex.

 • Nature Cell Biology

  Nature Cell Biology je jedním z časopisů Nature, které se řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Informace k jednotlivým titulům najdete na nature.com/siteindex.

 • Nature Chemical Biology

  Nature Chemical Biology je jedním z časopisů Nature, které se řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Informace k jednotlivým titulům najdete na nature.com/siteindex.

 • Nature Chemistry

  Nature Chemistry je jedním z časopisů Nature, které se řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Informace k jednotlivým titulům najdete na nature.com/siteindex.

 • Nature Complete

  Časopisy Nature, dostupné na platformě nature.com, se řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Vedle populárního časopisu Nature jsou v nabídce vydavatele další desítky titulů zaměřených především na různé oblasti přírodních věd. V rámci projektu CzechELib jsou zajišťovány jednotlivé tituly vybrané členskými institucemi.

 • Nature Ecology & Evolution

  Časopisy Nature, dostupné na platformě nature.com, se řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Vedle populárního časopisu Nature jsou v nabídce vydavatele další desítky titulů zaměřených především na různé oblasti přírodních věd. V rámci projektu CzechELib jsou zajišťovány jednotlivé tituly vybrané členskými institucemi.

 • Nature Energy

  Nature Energyje jedním z časopisů Nature, které se řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Informace k jednotlivým titulům najdete na nature.com/siteindex.

 • Nature Genetics

  Nature Genetics je jedním z časopisů Nature, které se řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Informace k jednotlivým titulům najdete na nature.com/siteindex.

 • Nature Geoscience

  Nature Geoscience je měsíčník věnovaný špičkovému výzkumu v oblasti věd o Zemi ze všech geovědních oborů.

 • Nature Immunology

  Nature Immunology je jedním z časopisů Nature, které se řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Informace k jednotlivým titulům najdete na nature.com/siteindex.

 • Nature Materials

  Nature Materials je jedním z časopisů Nature, které se řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Informace k jednotlivým titulům najdete na nature.com/siteindex.

 • Nature Medicine

  Nature Medicine je jedním z časopisů Nature, které se řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Informace k jednotlivým titulům najdete na nature.com/siteindex.

 • Nature Methods

  Nature Methods je jedním z časopisů Nature, které se řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Informace k jednotlivým titulům najdete na nature.com/siteindex.

 • Nature Microbiology

  Nature Microbiology je jedním z časopisů Nature, které se řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Informace k jednotlivým titulům najdete na nature.com/siteindex.

 • Nature Nanotechnology

  Nature Nanotechnology je jedním z časopisů Nature, které se řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Informace k jednotlivým titulům najdete na nature.com/siteindex.

 • Nature Neuroscience

  Nature Neuroscience je jedním z časopisů Nature, které se řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Informace k jednotlivým titulům najdete na nature.com/siteindex.

 • Nature Photonics

  Nature Photonics je jedním z časopisů Nature, které se řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Informace k jednotlivým titulům najdete na nature.com/siteindex.

 • Nature Physics

  Nature Physics je jedním z časopisů Nature, které se řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Informace k jednotlivým titulům najdete na nature.com/siteindex.

 • Nature Plants

  Nature Plants je jedním z časopisů Nature, které se řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Informace k jednotlivým titulům najdete na nature.com/siteindex.

 • Nature Protocols

  Nature Protocols je jedním z časopisů Nature, které se řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Informace k jednotlivým titulům najdete na nature.com/siteindex.

 • Nature Reviews Cancer

  Nature Reviews Cancer je jedním z časopisů Nature, které se řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Informace k jednotlivým titulům najdete na nature.com/siteindex.

 • Nature Reviews Cardiology

  Nature Reviews Cardiology je jedním z časopisů Nature, které se řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Informace k jednotlivým titulům najdete na nature.com/siteindex.

 • Nature Reviews Clinical Oncology

  Nature Reviews Clinical Oncology je jedním z časopisů Nature, které se řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Informace k jednotlivým titulům najdete na nature.com/siteindex.

 • Nature Reviews Drug Discovery

  Nature Reviews Drug Discovery je jedním z časopisů Nature, které se řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Informace k jednotlivým titulům najdete na nature.com/siteindex.

 • Nature Reviews Genetics

  Nature Reviews Genetics je jedním z časopisů Nature, které se řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Informace k jednotlivým titulům najdete na nature.com/siteindex.

 • Nature Reviews Immunology

  Nature Reviews Immunology je jedním z časopisů Nature, které se řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Informace k jednotlivým titulům najdete na nature.com/siteindex.

 • Nature Reviews Materials

  Nature Reviews Materials je jedním z časopisů Nature, které se řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Informace k jednotlivým titulům najdete na nature.com/siteindex.

 • Nature Reviews Microbiology

  Nature Reviews Microbiology je jedním z časopisů Nature, které se řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Informace k jednotlivým titulům najdete na nature.com/siteindex.

 • Nature Reviews Molecular Cell Biology

  Nature Reviews Molecular Cell Biology je jedním z časopisů Nature, které se řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Informace k jednotlivým titulům najdete na nature.com/siteindex.

 • Nature Reviews Neuroscience

  Nature Reviews Neuroscience je jedním z časopisů Nature, které se řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Informace k jednotlivým titulům najdete na nature.com/siteindex.

 • Nature Reviews Physics

  Nature Reviews Physics je recenzovaný online časopis vycházející od ledna 2019, který publikuje obsah ze všech oblastí fyziky.

 • Nature Structural and Molecular Biology

  Nature Structural and Molecular Biology je jedním z časopisů Nature, které se řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Informace k jednotlivým titulům najdete na nature.com/siteindex.

 • Nature Synthesis

  Nature Synthesis se zajímá o všechny aspekty syntézy, od výroby diskrétních molekul až po rozšířené materiály, a také o technologické inovace vedoucí k významnému pokroku v syntetických metodách a procesech.

 • Naxos Music Library

  Naxos Music Library nabízí k poslechu více než 2 miliony skladeb převážně vážné hudby. Kromě samotných nahrávek jsou dostupné také notové zápisy, seznamy skladeb, informace o vydavatelích, slovníky, průvodce hudebními pojmy, libreta a synopse k více než 700 operám či přes 40 000 biografií umělců a skladatelů.

 • Neuron

  Neuron se řadí mezi vysoce kvalitní recenzované odborné časopisy vydavatelství Cell Press. Informace k jednotlivým titulům najdete na cell.com.

 • New England Journal of Medicine

  New England Journal of Medicine (NEJM) je jedním z nejprestižnějších recenzovaných časopisů zaměřených na medicínu vydávaný Massachusetts Medical Society již více než 200 let.

 • O
 • OECD iLibrary

  OECD shromažďuje údaje od národních statistických úřadů, mezinárodních organizací a dalších oficiálních primárních zdrojů a provádí analýzy na základě schválených metodik, které umožňují spolehlivé srovnání jednotlivých zemí a identifikaci osvědčených postupů. OECD iLibrary obsahuje publikace, analýzy a statistická data Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Dále jsou zde zahrnuty publikace International Energy Agency (IEA), Nuclear Energy Agency (NEA), OECD Development Centre, PISA (Programme for International Student Assessment) a International Transport Forum (ITF). OECD iLibrary obsahuje data od počátku 60. let 20. století. Databáze obsahuje mimo jiné přes 17 tisíc elektronických knih, téměř 300 tisíc tabulek a grafů, téměř 7 tisíc článků a 7 miliard datových grafů napříč 44 databázemi.

 • Orbis

  Orbis je databáze poskytující informace o téměř 400 milionech společností a subjektů po celém světě četně podrobných finančních informací. Je to výkonný srovnávací zdroj dat (včetně rozsáhlých vlastnických struktur) o soukromých společnostech – a zahrnuje také společnosti uvedené na burze.

 • OUP Journals Full Collection - Read and Publish

  Oxford University Press vydává vysoce citované a autoritativní časopisy ve spolupráci s mnoha vlivnými vědeckými a odbornými společnostmi. Kolekce Oxford Journals Full Collection je jádrem nabídky časopisů Oxford University Press (OUP) a obsahuje více než 370 prestižních časopisů z různých oborů. oborů.

 • Ovid Emcare with Ovid Nursing Full Text+

  Ovid Emcare with Ovid Nursing Full Text + je komplexní databáze plných textů z časopisů vyd. Lippincott Williams & Wilkins v kombinaci se dvěmi bibliografickými databázemi - Ovid Nursing Full Text +, bibliografickou databází Ovid Emcare a Ovid Nursing Proprietary Bibliographic Dataset.

 • Oxford English Dictionary

  Oxford English Dictionary je uznávaný akademický výkladový slovník anglického jazyka. Obsahuje záznamy více než 600 000 slov a 3 500 000 citací z různých zdrojů, od klasické literatury, odborných periodik, filmových scénářů až po kuchařky. Oproti jiným slovníkům umožňuje, díky své více než stopadesátileté tradici, sledovat nejen současnou podobu jazyka, ale také jeho historický vývoj napříč všemi anglicky mluvícími zeměmi světa.

 • Oxford Journals Online Life Sciences Collection

  Oxford Journals Life Sciences Collection umožňuje přístup k 70 vysoce citovaným odborným časopisům z produkce Oxford University Press. Časopisy jsou zaměřeny na oblast věd o neživé přírodě a jsou dostupné od roku 1996 do současnosti. Kolekce Oxford Journals jsou fixované a platí pro ně seznam dostupných titulů z roku 2017. Stávající tituly jsou dostupné vždy včetně aktuálního čísla, do kolekce však nové tituly nepřibývají.

 • P
 • Patria Plus

  Patria Plus je faktografická plnotextová databáze určená zejména finančním profesionálům a ekonomům. Patria Plus poskytuje online informace, data a analytickou podporu z oblasti financí a investic. Přináší nezpožděná data z finančních trhů, původní zpravodajské a analytické výstupy, databáze a další služby.

 • Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

  Časopis Proceedings of the National Academy of Sciences byl založen v roce 1914 a publikuje více než 3000 špičkových prací ročně. Prezentuje výsledky výzkumu, vědeckých novinek a komentářů. Jedná se o jeden ze světově nejprestižnějších, nejvíce citovaných a komplexních víceoborových vědeckých časopisů. Vychází tiskem týdně, na webu denně, vydává ho Národní akademie věd Spojených států amerických a má miliony čtenářů po celém světě.

 • ProQuest Central

  ProQuest Central je v současnosti jednou z nejrozsáhlejších multidisciplinárních databází poskytující přístup k různým typům informačních zdrojů ze všech hlavních vědních disciplín, zahrnující přírodní vědy, techniku, medicínu, ekonomii, sociální a humanitní vědy, umění, vzdělávání a náboženství. Kolekce obsahuje tisíce plnotextových časopisů, noviny, zprávy, knihy, konferenční materiály, vysokoškolské kvalifikační práce i další šedou literaturu.

 • ProQuest Health Research Premium Collection

  Kolekce Health Research Premium Collection poskytuje prostřednictvím více než 4 500 plnotextových časopisů přístup k nejnovějším informacím z oblasti medicíny a příbuzných disciplín. Dále jsou zde obsaženy také vysokoškolské kvalifikační práce, knihy, konferenční materiály a sborníky, zprávy, instruktážní videa a další relevantní informační zdroje.

 • PsycArticles, PsycINFO

  Databáze PsycArticles a PsycINFO vytvářené American Psychological Association (APA) patří mezi přední zdroje recenzované literatury z oblasti psychologie. PsycArticles je plnotextová databáze obsahující přes 180 tisíc článků publikovaných ve více než 100 časopisech vydavatelství APA i dalších vydavatelů. PsycINFO je pak bibliografická databáze obsahujícíc téměř 4 miliony záznamů pokrývající literaturu z této oblasti už od 17. století. Zahrnuto je zde více než 2 tisíce časopisů předních světových vydavatelů jako je Elsevier, Springer, Taylor & Francis či Wiley, dále pak knihy a vysokoškolské kvalifikační práce. Obě databáze jsou dostupné na platformě EBSCOhost.

 • R
 • Reaxys (Beilstein, Gmelin & Patent Chemistry Databases)

  Databáze Reaxys od společnosti Elsevier je vytvářena na základě požadavků výzkumných pracovníků a obsahuje velké množství různých sloučenin ze všech oblastí chemie a k nim i příslušející fyzikálně-chemické vlastnosti, reakce a syntézy, které jsou navázány na bibliografické údaje o zdrojích, kde byla daná data publikována. Databázi je možné prohledávat pomocí chemických struktur, reakcí i bibliografických údajů zdrojové literatury.

 • RILM Abstract of Music Literature

  RILM Abstract of Music Literature je rozsáhlou bibliografickou databází pokrývající všechny typy publikací z oblasti hudby publikované kdekoli na světě v jakémkoli jazyce a to již od počátku 19. století. Zahrnuto je zde více než milion záznamů publikací z celkem 178 zemí ve 143 jazycích, zaměření databáze je na klasickou, populární i lidovou hudbu.

 • RILM Abstract of Music Literature with Full Text

  RILM Abstracts of Music Literature with Full Text (RAFT) rozšiřuje RILM Abstracts o milion stránek plných textů z více než 200 klíčových periodik z oblasti hudby vydávaných v 50 zemích ve 40 jazycích od počátku 20. století do současnosti. Vedle článků a recenzí jsou zde zahrnuty také nekrology, úvodníky, korespondence, inzeráty a zprávy. Přístup do databáze je umožněn na platformě EBSCOhost.

 • RSC Gold

  Předplatné RSC Gold zajišťuje přístup k plným textům všech aktuálních ročníků časopisů předního světového vydavatelství odborné chemické literatury Royal Society of Chemistry.

 • S
 • SAE Digital Library Technical Papers

  SAE Digital LibraryTechnical Papers obsahuje více než 102 000 technických zpráv a článků z oblasti aplikovaného inženýrství v automobilovém, dopravním a leteckém průmyslu.

 • SAE eJournal Collection

  Vědecké časopisy SAE International pokrývají různé oblasti související s automobilovým a leteckým inženýrstvím. Deset titulů je zaměřeno na různá témata od konektivity a automatizace vozidel přes elektronické a mechanické systémy, motory a pohonné hmoty, bezpečnost dopravy, materiály a výrobu, dynamiku vozidel až po kybernetickou bezpečnost dopravních prostředků.

 • SAGE HSS Package

  SAGE Humanities and Social Science Package obsahuje přes 720 odborných časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd z produkce nakladatelství SAGE. Více než polovina z těchto titulů byla v roce 2017 zahrnuta v Journal Citation Reports. Tituly jsou dostupné od roku 1999 (kde je to možné) do současnosti.

 • SAGE Psychology Collection

  SAGE Psychology Collection obsahuje téměř sto recenzovaných časopisů z různých oblastí psychologie z produkce nakladatelství SAGE a dalších spolupracujících nakladatelství. Tituly jsou dostupné od roku 1999 (kde je to možné) do současnosti.

 • SAGE Research Methods Online

  SAGE Research Methods Online je netradiční databází knih, příruček, encyklopedií, časopisů, videí, případových studií, podcastů a dalších zdrojů sloužící vědcům a studentům jako zdroj informací o kvantitativních, kvalitativních a kombinovaných metodách výzkumu. Nabízí více než 100 000 publikací vydavatelství SAGE, které se zabývají metodami výzkumu. Díky tzv. visual method map mají uživatelé jedinečnou možnost prozkoumat propojení mezi více než tisícovkou metod, teorií a termínů.

 • SAGE STM Package

  SAGE Science, Technology, and Medicine Package obsahuje přes 480 odborných časopisů z oblastí přírodních věd, medicíny a techniky z produkce nakladatelství SAGE. Více než polovina z těchto titulů byla v roce 2017 zahrnuta v Journal Citation Reports. Tituly jsou dostupné od roku 1999 (kde je to možné) do současnosti.

 • Science

  Časopisy American Association for the Advancement of Science (AAAS) patří mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. V nabídce AAAS je vedle populárního časopisu Science dalších 5 titulů: Science Advances, Science Translational Medicine, Science Signaling, Science Immunology a Science Robotics. V rámci projektu CzechELib je možné zajistit jednotlivé členskou institucí vybrané tituly.

 • Science & Technology Ebook Subscription (ProQuest)

  Science & Technology Ebook Subscription je agregovaná databáze nabízející přístup k více než 30 000 pečlivě vybraných elektronických knih od předních světových vydavatelů. Databáze je zaměřená na přírodní vědy a techniku a pokrývá tak různé oblasti od chemie, fyziky, matematiky, geologie, geografie, informatiky, strojírenství, zemědělství, environmentálních studií až po medicínu.

 • Science Immunology

  Science Immunology se s dalšími časopisy vydavatelství American Association for the Advancement of Science (AAAS) řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Informace k titulu najdete na aaas.org/journals.

 • Science Robotics

  Science Robotics je multidisciplinární výzkumný časopis pokrývající tradiční obory robotiky i nové technologie, který vydává Americká asociace pro rozvoj vědy (AAAS).

 • Science Signaling

  Science Signaling se s dalšími časopisy vydavatelství American Association for the Advancement of Science (AAAS) řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Informace k titulu najdete na aaas.org/journals.

 • Science Translational Medicine

  Science Translational Medicine se s dalšími časopisy vydavatelství American Association for the Advancement of Science (AAAS) řadí mezi nejlépe hodnocené vědecké časopisy. Informace k titulu najdete na aaas.org/journals.

 • ScienceDirect Freedom Collection

  ScienceDirect je přední vědecká plnotextová databáze poskytující přístup k časopisům vydávaných společností Elsevier. Je v ní možné procházet plné texty 2300 titulů především z oblasti techniky, matematiky a výpočetní techniky.

 • SciFinder Discovery

  Platforma CAS SciFinder Discovery je navržena tak, aby podporovala různé fáze a typy výzkumu, a kombinuje informační řešení specifická pro konkrétní úkoly, včetně CAS SciFindern, CAS Formulus® a CAS Analytical Methods™ s CAS Content Collection™.

 • SciFinderN

  SciFinderN je nová generace nástroje SciFinder od CAS s vylepšeným rozhraním umožňující pohodlnější a rychlejší vyhledávání nad dostupnými daty. Součástí jsou také dříve samostatně stojící nástroje PatentPak pro prohledávání chemických patentů a MethodsNow zahrnující statisíce analytických metod.

 • SciVal

  Nástroj SciVal od společnosti Elsevier vychází z dat databáze Scopus a umožňuje rychlý a pohodlný přístup k hodnocení výstupů vědy a výzkumu výzkumných institucí a jejich pracovníků z celého světa. Scival nabízí srovnání na úrovni autorů, institucí a jejich jednotlivých částí, zdrojů a oborů.

 • SCOAP3

  SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics) je mezinárodní sdružení více než tří tisíc knihoven a výzkumných center ze 44 zemí a tří mezivládních organizací, které ve spolupráci s klíčovými vydavateli zajišťuje otevřený přístup k vědeckým článkům na poli jaderné a subjaderné fyziky. Projekt zastřešuje Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) se sídlem v Ženevě. NTK je národní kontaktní bod (NCP) pro Českou republiku. Více informací o SCOAP3 najdete na webu NTK.

 • Scopus

  Scopus od společnosti Elsevier je nejrozsáhlejší citační a abstraktovou databází recenzované vědecké literatury zahrnující časopisy, knihy a konferenční sborníky především z oblasti medicíny, přírodních věd a sociálních věd. Databáze obsahuje přes 70 milionů záznamů zahrnujících přes 5 tisíc vydavatelů a více než 23 tisíc titulů, z nichž některé jsou pokryty již od roku 1788. Dále je zde obsaženo přes 1,4 miliardy citací po roce 1970, 16 milionů autorských profilů a 70 000 institucionálních profilů. Scopus nabízí i analytické nástroje pro sledování a vizualizaci výzkumu.

 • Screen Studies Collection

  Screen Studies Collection firmy ProQuest nabízí komplexní nástroj pro přístup k aktuálním publikacím zaměřeným na filmovou vědu spolu s podrobnými a rozsáhlými filmografiemi. Kolekce zahrnuje indexy a filmografie American Film Institute (AFI) Catalog, Film Index International (FII) a FIAF International Index to Film Periodicals Database.

 • SocIndex with Full Text

  Plnotextová databáze SocINDEX with Full Text pokrývá stovky titulů kvalitních recenzovaných časopisů zaměřených na sociologii a příbuzné obory. Součástí databáze jsou také abstrakty základních časopisů, jejichž obsah se datuje až k roku 1895. Dále jsou zde indexovány různé monografie včetně konferenčních sborníků. SocINDEX with Full Text obsahuje také přes 25 000 profilů nejproduktivnějších, nejcitovanějších a nejčastěji vyhledávaných autorů v databázi.

 • SPORTDiscus with Full Text

  SPORTDiscus with Full Text je přední plnotextovou databází v oblasti sportu a sportovní medicíny. K nalezení je zde více než tisíc titulů periodik i monografií, z nichž přes 500 není pokryto v žádné z databází Academic Search, Health Source či Biomedical Reference Collection.

 • Springer Compact

  Předplatné časopisů Springer Compact umožňuje přístup k více než 2 500 titulů časopisů z oblasti přírodních věd, techniky, medicíny, ekonomie i sociálních a humanitních věd od vydavatele Springer a jeho dceřiných společností včetně 38 akademických titulů. Součástí této transformační smlouvy je i možnost open access publikování ve více než 1900 časopisech pro členské instituce v konsorciu.

 • Springer eBColl Computer Science

  Kolekce elektronických knih Computer Science z oblasti informatiky nabízí bohatý výběr typů knih pro všechny skupiny uživatelů: studenty, vyučující, výzkumné pracovníky i odborníky. Všechny knihy jsou k dispozici bez DRM, takže jsou přístupné neomezenému počtu uživatelů současně. Tato sbírka více než 1100 titulů je založena na edici Lecture Notes in Computer Science (LNCS) a nabízí nejnovější poznatky z nejmodernějšího výzkumu, které připraví studenty i zkušené výzkumníky na úspěšnou kariéru v tomto rozmanitém a rychle se rozvíjejícím oboru.

 • Springer eBColl Mathematics & Statistics

  Kolekce elektronických knih Mathematics & Statistics nabízí bohatý výběr typů knih pro všechny skupiny uživatelů: studenty, vyučující, výzkumné pracovníky i odborníky. Všechny knihy jsou k dispozici bez DRM, takže jsou přístupné neomezenému počtu uživatelů současně. Tato sbírka téměř 500 titulů pokrývá témata od kvantifikace neurčitosti po statistické učení ve všech oblastech čisté a aplikované matematiky.

 • Statista Campus License

  Statista je německá společnost specializující se na tržní a spotřebitelská data. Platforma obsahuje více než milion statistik z více 80 000 oblastí a 22 500 zdrojů.

 • Structure

  Structure se řadí mezi vysoce kvalitní recenzované odborné časopisy vydavatelství Cell Press. Informace k jednotlivým titulům najdete na cell.com.

 • T
 • Taylor & Francis - Mathematics and Statistics

  Kolekce Mathematics and Statistics vydavatelsví Taylor & Francis zahrnuje desítky titulů časopisů zaměřených na oblast matematiky a statistiky, z nichž je většina zahrnuta ve Web of Science. Konkrétní seznam dostupných titulů naleznete v Seznamu titulů v kolekcích.

 • Taylor & Francis - Medical Library

  Medical Library je největší kolekcí vydavatelství Taylor & Francis zaměřenou na oblast medicíny. V kolekci je obsaženo přes 200 titulů recenzovaných časopisů, z nichž je většina zahrnuta ve Web of Science. Konkrétní seznam dostupných titulů naleznete v Seznamu titulů v kolekcích.

 • Taylor & Francis Business, Management & Economics

  Kolekce Taylor & Francis Business Management & Economics obsahuje přes 120 titulů předních světových časopisů zaměřených na ekonomii a management. Přes polovinu titulů v kolekci je zahrnuto ve Web of Science.

 • Taylor & Francis Science & Technology Library

  Science & Technology Library je nerozsáhlejší kolekcí vydavatelství Taylor & Francis zaměřenou na oblast přírodních věd a techniky. Kolekce obsahuje přes 500 titulů recenzovaných časopisů, z nichž více než 80 % je zahrnuto ve Web of Science.

 • Taylor & Francis Social Science & Humanities Library

  Social Science & Humanities Library od vydavatelství Taylor & Francis zahrnuje přes 1 400 titulů recenzovaných časopisů z oblasti sociálních a humanitních věd a tvoří tak nejrozsáhlejší kolekci T&F zaměřenou na tuto oblast.

 • Thieme MedOne Education

  Předplatné Thieme e-book Library, nově přejmenované na Thieme MedOne Education, umožňuje přístup k téměř stovce titulů elektronických knih vydavatelství Thieme určených ke studiu medicíny. Konkrétní seznam dostupných titulů naleznete v Seznamu titulů v kolekcích.

 • U
 • UpToDate Anywhere

  Online systém UpToDate Anywhere je špičkovým znalostním informačním zdrojem pro lékařskou praxi založenou na důkazech (Evidence-Based Medicine). Poskytuje rychlé odpovědi na klinické otázky a poskytuje syntetická doporučení k léčbě a péči o pacienta. Je vhodný nejen pro klinické použití (point of care), ale také pro výuku na lékařských fakultách, fakultách ošetřovatelství a pro celoživotní vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu (point of learning).

 • W
 • Web of Science

  Web of Science je platforma pro přístup k stejnojmenné světově proslulé citační databázi. Její základ tvoří multioborová Core Collection obsahující hlavní citační rejstříky Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index a Emerging Sources Citation Index. Předplatné zároveň umožňuje přístup do databáze Journal Citation Reports (na platformě InCites), jež jako jediná na světě obsahuje Impakt Faktor. Od roku 2022 je součástí Web of Science i ESCI backfile.

 • Web of Science Citation Connection

  Citation Connection je soubor doplňkových databází a citačních indexů k databázi Core Collection na platformě Web of Science. Citation Connection zahrnuje následující části - Biosis Citation Index, Book Citation Index - Science Edition,Book Citation Index - Social Science Edition, Data Citation Index, Derwent Innovation Index, Medline Zoological Records Archive, Zoological Records, Current Chemical Reactions, Index Chemicus, Current Contents Connect, KCI-Korean Journal Database, SciELO Citation Index.

 • Wiley Online Library - Read and Publish

  Od roku 2023 přechází Wiley z dosavadního modelu předplatného jednotlivých vybraných tematických kolekcí a holdings na přístup k veškerému svému obsahu od r.1997 v rámci jedné multioborové Read and Publish databáze obsahující přes 1600 časopisů.

 • WoS Journal API

  Toto rozhraní API poskytuje metadata a metriky na úrovni časopisu pro všechny časopisy v Journal Citation Reports zahrnuté v kolekci Web of Science Core Collection.