NTK uzavřela 4 licenční smlouvy na období od roku 2019

9. 1. 2019

Smlouva s vydavatelem Clarivate (smlouva CLARIVATE_II_InCites_SLA_201901), který bude členským institucím poskytovat analytický nástroj pro hodnocení publikačních aktivit InCites je výjimečně uzavřena jen na jeden rok a bude pravidelně obnovována.

Ostatní smlouvy jsou uzavřeny na období 2019 - 2022.

Smlouva s vydavatelem Brepolis (smlouva ALBERTINA_VI_Brepolis_SLA_20190107) zajišťuje zdroje Brepolis Latin Complete a Brepolis Medieval Bibliographies, které jsou zaměřeny zejména na oblast humanitních věd.

S dodavatelem Albertina byla podepsána licenční smlouva na Gale Literary Sources, specializované literární databáze od vydavatele Gale  (smlouva ALBERTINA_V_Gale_SLA_201901).

Od roku 2019 CzechELib nově zajišťuje také kolekci Screen Studies Collection od vydavatele ProQuest (smlouva ALBERTINA_IV_ScreenStudies_SLA_20190107). Výhradním dodavatelem je i v tomto případě společnost Albertina. Tato kolekce nabízí přístup k aktuálním publikacím zaměřeným na filmovou vědu i rozsáhlé filmografie.

Těsně před podpisem je smlouva s vydavatelem De Gruyter.