Aktuality

 • 28. 6. 2022

  Finální vyúčtování EIZ za období 2022

  Díky včasné úhradě zálohových faktur ze strany členských institucí mohla NTK uhradit platby poskytovatelům EIZ. Členským institucím bude v průběhu měsíce června rozesláno finální vyúčtování EIZ za období 2022, které bude obsahovat konečnou vyúčtovací fakturu a přílohu s vyúčtováním. Více zde.

 • 27. 6. 2022

  Odeslání Rámcové smlouvy o centralizovaném zadávání 2023+

  Jednotlivým členským institucím byly odeslány Rámcové smlouvy o centralizovaném zadávání. Smlouvou instituce pověřují Národní technickou knihovnu, aby v jejich prospěch vyjednávala o přístupu a zajištění EIZ. Více zde.

 • 24. 6. 2022

  Finální sběr nových EIZ pro rok 2023+ je u konce

  Ve spolupráci se členskými institucemi se NTK podařilo finalizovat výběr nových e-zdrojů, které bude CzechELib soutěžit v roce 2023+. Více zde.

 • 26. 5. 2022

  SCOAP3 dosáhl milníku 50 000 publikovaných článků

  The Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) dosáhl významného milníku v podobě 50 000 publikovaných vědeckých článků. Více zde.

 • 19. 5. 2022

  NTK bude na Veletrhu vědy - hala 4, stánek 53

  CzechELib bude ve dnech 2. - 3. 6. 2022 prezentovat na Veletrhu vědy téma Open Access - vědecké publikování v otevřeném režimu. Zveme všechny k osobnímu setkání v Letňanech - hala 4. Více zde.

 • 2. 5. 2022

  SCOAP3 byl prodloužen do roku 2024

  Program Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) byl formálně prodloužen o dva roky, tedy do 31. prosince 2024. Více zde.

 • 12. 4. 2022

  Setkání zástupců členských institucí CzechELib

  Ve čtvrtek 7. 4. 2022 proběhlo v NTK setkání se zástupci členských institucí CzechELib. Setkání úvodním slovem zahájil ředitel NTK Martin Svoboda. Po něm vystoupil pan Jan Hátle jako zástupce MŠMT. Pořizování, správu a administraci přístupu k EIZ a sjednávání smluv na roky 2023-2025/2027 představil zúčastněným vedoucí Licenční a administrativní jednotky CzechELib Jiří Jirát. Více zde.

 • 11. 4. 2022

  Novinky u SCOAP3 for Books

  Pilotní program SCOAP3 for Books je ve druhém kole a nyní je do něj zařazeno celkem 114 knih (tedy navýšení počtu titulů oproti prvnímu kolu o dalších 12 knih). Více zde.

 • 16. 2. 2022

  Všechny Smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ na rok 2022 byly podepsány

  S projektem CzechELib uzavřelo na rok 2022 Smlouvu o zajištění a zpřístupnění EIZ 43 institucí se zájmem o 20 EIZ, z toho 2 instituce se do projektu CzechELib zapojily poprvé. Více zde.

 • 17. 12. 2021

  Licenční smlouvy na období roku 2022

  Národní technické knihovně se ke dni 17. 12. 2021 podařilo uzavřít dvanáct ze čtrnácti licenčních smluv na rok 2022. Více zde.