Aktuality

 • 14. 5. 2019

  Veřejné odborné a specializované knihovny mohou od roku 2020 čerpat podporu na nákup EIZ

  Cílová skupina projektu CzechELib byla rozšířena o „odbornou veřejnost”. Tato změna přináší pro zástupce veřejných odborných a specializovaných knihoven možnost čerpat finanční podporu na nákup EIZ z projektu CzechELib. Více zde.

 • 7. 5. 2019

  24. zasedání Řídicího výboru – duben 2019

  Proběhlo 24. zasedání Řídicího výboru, který se tentokrát zabýval mimo jiné i rozšířením cílové skupiny projektu CzechELib o zástupce veřejných odborných a specializovaných knihoven. Více zde.

 • 30. 4. 2019

  Zálohové listy za přístup k EIZ na rok 2019 uhrazeny

  Členské instituce řádně zaplatily všechny vystavené zálohové listy k úhradě spoluúčasti na rok 2019 za přístup k EIZ. Termín finálního vyúčtování členským institucím díky tomu není ohrožen. Více zde.

 • 23. 4. 2019

  Všechny Smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ na roky 2019+ byly podepsány

  S projektem CzechELib uzavřelo na roky 2019 - 2022 Smlouvu o zajištění a zpřístupnění 39 institucí se zájmem o 78 EIZ a časopisů. Více zde.

 • 28. 2. 2019

  Všechny licenční smlouvy na přístup k EIZ v období 2019 – 2022 podepsány

  NTK se podařilo v prvním čtvrtletí tohoto roku uzavřít smlouvy se všemi poskytovateli EIZ na období 2019 – 2022. Více zde.

 • 26. 2. 2019

  Napsali o nás na portálu Vědavýzkum.cz

  Na předním českém portálu, přinášejícím nezávislé informace z oblasti vědy a výzkumu, vyšel článek informující o prvních dvou letech fungování Národního centra pro elektronické informační zdroje CzechELib. Více zde.

 • 19. 2. 2019

  Metodika rozšiřování konsorcií CzechELib

  Řídicí výbor schválil Metodiku rozšiřování konsorcií CzechELib. Jde o dokument, který stanoví jasná pravidla pro formování nových konsorcií CzechELib, popř. vstup členských institucí do konsorcií stávajících. Více zde.

 • 13. 2. 2019

  NTK uzavřela další 3 licenční smlouvy na období od roku 2019

  Tým CzechELib pokračuje ve vyjednávání a uzavírání smluv s poskytovateli EIZ. Nově byly počátkem února podepsány 3 smlouvy a z celkového počtu 14 je již finalizovaných 8. Více zde.

 • 4. 2. 2019

  22. zasedání Řídicího výboru – leden 2019

  Protože v prosinci se zasedání ŘV neuskutečnilo, prezentoval hlavní manažer projektu J. Burgstaller úvodem nejdůležitější informace z konce roku 2018: za EIZ 2018+ byly zaplaceny všechny faktury poskytovatelům EIZ, bylo provedeno závěrečné vyúčtování členským institucím a všechny platby řádně proběhly. Na EIZ 2019+ bylo vyhlášeno celkem 14 VZ a byl splněn finanční milník projektu pro kalendářní rok 2018 stanovený ŘO OP VVV. Více zde.

 • 31. 1. 2019

  Ozvěny lednového setkání členských institucí CzechELib

  24. ledna proběhlo výroční setkání členských institucí CzechELib. Představitelé projektu zástupcům institucí zprostředkovali ohlédnutí za rokem 2018, představili plánované aktivity na roky 2019 a 2020, informovali je o přípravách ERM systému a procesu generování statistik. Více zde.