Aktuality

 • 28. 2. 2019

  Všechny licenční smlouvy na přístup k EIZ v období 2019 – 2022 podepsány

  NTK se podařilo v prvním čtvrtletí tohoto roku uzavřít smlouvy se všemi poskytovateli EIZ na období 2019 – 2022. Více zde.

 • 26. 2. 2019

  Napsali o nás na portálu Vědavýzkum.cz

  Na předním českém portálu, přinášejícím nezávislé informace z oblasti vědy a výzkumu, vyšel článek informující o prvních dvou letech fungování Národního centra pro elektronické informační zdroje CzechELib. Více zde.

 • 19. 2. 2019

  Metodika rozšiřování konsorcií CzechELib

  Řídicí výbor schválil Metodiku rozšiřování konsorcií CzechELib. Jde o dokument, který stanoví jasná pravidla pro formování nových konsorcií CzechELib, popř. vstup členských institucí do konsorcií stávajících. Více zde.

 • 13. 2. 2019

  NTK uzavřela další 3 licenční smlouvy na období od roku 2019

  Tým CzechELib pokračuje ve vyjednávání a uzavírání smluv s poskytovateli EIZ. Nově byly počátkem února podepsány 3 smlouvy a z celkového počtu 14 je již finalizovaných 8. Více zde.

 • 4. 2. 2019

  22. zasedání Řídicího výboru – leden 2019

  Protože v prosinci se zasedání ŘV neuskutečnilo, prezentoval hlavní manažer projektu J. Burgstaller úvodem nejdůležitější informace z konce roku 2018: za EIZ 2018+ byly zaplaceny všechny faktury poskytovatelům EIZ, bylo provedeno závěrečné vyúčtování členským institucím a všechny platby řádně proběhly. Na EIZ 2019+ bylo vyhlášeno celkem 14 VZ a byl splněn finanční milník projektu pro kalendářní rok 2018 stanovený ŘO OP VVV. Více zde.

 • 31. 1. 2019

  Ozvěny lednového setkání členských institucí CzechELib

  24. ledna proběhlo výroční setkání členských institucí CzechELib. Představitelé projektu zástupcům institucí zprostředkovali ohlédnutí za rokem 2018, představili plánované aktivity na roky 2019 a 2020, informovali je o přípravách ERM systému a procesu generování statistik. Více zde.

 • 21. 1. 2019

  Editoři odborných časopisů vydavatelství ACS vystoupí na půdě NTK

  Americká chemická společnost pořádá ve spolupráci s Národní technickou knihovnou, CzechELib a VŠCHT konferenci zaměřenou na problematiku publikování v odborných časopisech. Akce je určena především pro studenty a doktorandy oborů z oblasti chemie, biologie a příbuzných věd. Více zde.

 • 9. 1. 2019

  NTK uzavřela 4 licenční smlouvy na období od roku 2019

  Na zajištění dalších EIZ pro členy CzechELib na období od roku 2019 bylo na konci roku vyhlášeno 14 veřejných zakázek. Poskytovatelé EIZ reagovali tentokrát velmi rychle, a tak se podařilo hned začátkem ledna uzavřít 4 licenční smlouvy. Jednání o dalších smlouvách intenzivně pokračují. Více zde.

 • 18. 12. 2018

  Vláda nám dala zelenou

  Vláda na svém jednání 17. prosince 2018 vzala na vědomí informace k posledním třem připravovaným veřejným zakázkám na zajištění EIZ na období 2019+. To znamená, že tyto zakázky mohou být vyhlášeny ještě do konce roku. Více zde.

 • 12. 12. 2018

  21. zasedání Řídicího výboru – listopad 2018

  Hlavní projektový manažer Jiří Burgstaller přítomné informoval o stavu projektu – o posunutém termínu finálního vyúčtování pořízených EIZ na období 2018 – 2022 na prosinec 2018 a o veřejných zakázkách na EIZ na období 2019+, k jejichž vyhlášení by mělo dojít na konci listopadu 2018. Více zde.