Aktuality

 • 23. 3. 2020

  Vývoj kurzu CZK vůči zahraničním měnám

  Během března 2020 významně oslabil kurz české koruny vůči zahraničním měnám. Jak to má vliv na spoluúčast členských institucí? Více zde.

 • 23. 3. 2020

  Všechny Smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ 2020 - 2022 byly podepsány

  S projektem CzechELib dne 20. března uzavřelo na roky 2020+ Smlouvu o zajištění a zpřístupnění 48 institucí se zájmem o 37 EIZ a časopisů. Více zde.

 • 14. 2. 2020

  NTK i nadále plní roli národního kontaktního místa pro SCOAP3

  Ke konci loňského roku se po náročných jednáních ředitele NTK Ing. Martina Svobody a hlavních představitelů CzechELibu s MŠMT podařilo dohodnout začlenění SCOAP3 do projektu CzechELib. Více zde.

 • 7. 2. 2020

  Proběhlo setkání členských institucí

  Ve středu 5. 2. 2020 se setkali zástupci členských institucí CzechELib s realizačním týmem vedení projektu. Ballingův sál v NTK zaplnilo více než sto pověřených osob, které jsou v rámci institucí prvním kontaktem při realizaci jednotlivých kroků projektu. Více zde.

 • 31. 1. 2020

  100 % licenčních smluv na období 2020 - 2022 je podepsáno

  Národní technické knihovně se ke dni 30. 1. 2020 podařilo uzavřít 100 % licenčních smluv se sedmnácti poskytovateli EIZ pro období 2020 – 2022. Více zde.

 • 20. 12. 2019

  99 % licenčních smluv na období 2020 - 2022 je podepsáno

  NTK se ke konci roku podařilo uzavřít licenční smlouvy se šestnácti z osmnácti poskytovatelů EIZ pro období 2020 – 2022. Více zde.

 • 14. 11. 2019

  Konference KRECon 2019 je za námi

  Proběhla konference Knowledge, Research and Education Conference (KRECon). Letošní podtitul zněl Open Access – Seeking balance. Více zde

 • 10. 10. 2019

  NTK získala souhlas s realizací veřejných zakázek na EIZ 2020+

  Vláda ČR na svém jednání 30. září 2019 vzala na vědomí připravované veřejné zakázky na nákup EIZ s účinností přístupů od 1. 1. 2020, které do vlády předložilo MŠMT. Více zde.

 • 9. 9. 2019

  Úprava procesu rozesílky vyúčtování

  Od roku 2020 plánuje CzechELib úpravu procesu rozesílky vyúčtování, která bude dodatkem upravovat Smlouvu o zajištění a zpřístupnění EIZ. Více zde.

 • 28. 8. 2019

  O otevřeném vydávání vědeckých publikací s Martinem Svobodou

  Ředitel Národní technické knihovny Martin Svoboda poskytl rozhovor pro portál vedavyzkum.cz, týkající se otevřeného vydávání vědeckých publikací Open Access. Součástí článku je i odkaz na podcast s celým rozhovorem. Více zde.