Aktuality

 • 26. 6. 2020

  NCIP – udržitelnost aktivit projektu CzechELib

  Národní technická knihovna připravila projektový záměr s názvem: Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací. Více zde.

 • 26. 6. 2020

  Proběhla nominace EIZ na rok 2021

  Po vzájemné spolupráci s institucemi se podařilo kompletně finalizovat výběr nových e-zdrojů, které bude CzechELib zajišťovat pro roky 2021–2022. Více zde.

 • 29. 4. 2020

  Záznam z webináře CELUS

  Dne 27. 4. 2020 proběhl webinář Vyhodnocování statistik EIZ v COUNTER 5 a využití systému CELUS. Kompletní záznam naleznete přímo v aktualitě. Více zde.

 • 28. 4. 2020

  Zálohové listy za přístup k EIZ na rok 2020 uhrazeny

  Dne 28. 4. členské instituce zaplatily všechny vystavené zálohové listy k úhradě spoluúčasti na rok 2020 za přístup k EIZ. Termín finálního vyúčtování členským institucím díky tomu není ohrožen. Více zde.

 • 6. 4. 2020

  COVID-19 a mimořádně dostupné EIZ

  Speciální nabídky pro členy konsorcia CzechELib naleznete přímo na našich webových stránkách. Více zde.

 • 3. 4. 2020

  Elsevier nabízí pro členy konsorcia ScienceDirect Freedom Collection speciální akci po dobu 60 dnů

  Od 6. 4. 2020 otevřel Elsevier bezplatné přístupy k E-book collection, Cell Press a dalším zdrojům. Součástí nabídky jsou i speciální webináře. Více zde.

 • 2. 4. 2020

  Zvýšení podpory členským institucím z dotace OP VVV v případě překročení bezpečného kurzu

  Dne 1. 4. 2020 schválil Řídicí výbor Metodiku pro výběr EIZ, která stanovuje podporu členským institucím v případě překročení bezpečného kurzu měny pro rok 2020. Více zde.

 • 23. 3. 2020

  Vývoj kurzu CZK vůči zahraničním měnám

  Během března 2020 významně oslabil kurz české koruny vůči zahraničním měnám. Jak to má vliv na spoluúčast členských institucí? Více zde.

 • 23. 3. 2020

  Všechny Smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ 2020 - 2022 byly podepsány

  S projektem CzechELib dne 20. března uzavřelo na roky 2020+ Smlouvu o zajištění a zpřístupnění 48 institucí se zájmem o 37 EIZ a časopisů. Více zde.

 • 14. 2. 2020

  NTK i nadále plní roli národního kontaktního místa pro SCOAP3

  Ke konci loňského roku se po náročných jednáních ředitele NTK Ing. Martina Svobody a hlavních představitelů CzechELibu s MŠMT podařilo dohodnout začlenění SCOAP3 do projektu CzechELib. Více zde.