Ozvěny lednového setkání členských institucí CzechELib

31. 1. 2019

24. ledna proběhlo výroční setkání členských institucí CzechELib. Představitelé projektu zástupcům institucí zprostředkovali ohlédnutí za rokem 2018, představili plánované aktivity na roky 2019 a 2020, informovali je o přípravách ERM systému a procesu generování statistik.

Jiří Jirát, vedoucí licenční administrativní jednotky, stručně informoval o proběhlých veřejných zakázkách (VZ) na EIZ na období 2018+ . Představil statistiku týkající se podpisu smluv o zajištění a zpřístupnění EIZ na období 2018 - 2022, včetně souhrnu dodatků, přehledu výběru záloh a tabulky finálního vyúčtování spoluúčasti za rok 2018. Jiří Jirát dále uvedl, že ohledně zajištění EIZ na období 2019+ bylo vyhlášeno 14 VZ. 8 vydavatelů se účastní VZ přímo, 6 prostřednictvím exkluzivních zástupců.

Hlavní manažer projektu Jiří Burgstaller představil účastníkům setkání harmonogram podpisu smluv, které se týkají zajištění EIZ od roku 2019 i EIZ, které budou pořizovány od roku 2020. Dále doplnil informace k zálohovým platbám v roce 2019 a to za EIZ pořízené v roce 2018 a 2019. K zálohovým platbám prezentoval Postup stanovení kurzu pro rok 2019.

Jiří Burgstaller také představil Metodiku rozšiřování konsorcií, která stanoví, za jakých podmínek lze přidat EIZ či instituci do existujících konsorcií.

Jan Pokorný, vedoucí technické jednotky, informoval zástupce členských institucí o aktuálním stavu připravovaného ERM systému. Prezentoval ukázky základních komponentů (viz prezentace) a uvedl, jak bude probíhat nasazení systému pro instituce.

Na závěr setkání Eva Dibuszová, konzultantka projektu, pohovořila o přípravě Akčního plánu (dále jen AP OA) k Národní strategii otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017-2020  a o vzniku pracovní skupiny při Úřadu vlády, která připravuje návrh tohoto plánu do r. 2020. E. Dibuszová také uvedla informace ke slibovanému nástroji pro podporu volby InCites x SciVal.

Prezentace ze setkání členských institucí (pdf)