22. zasedání Řídicího výboru – leden 2019

4. 2. 2019

Protože v prosinci se zasedání ŘV neuskutečnilo, prezentoval hlavní manažer projektu J. Burgstaller úvodem nejdůležitější informace z konce roku 2018: za EIZ 2018+ byly zaplaceny všechny faktury poskytovatelům EIZ, bylo provedeno závěrečné vyúčtování členským institucím a všechny platby řádně proběhly. Na EIZ 2019+ bylo vyhlášeno celkem 14 VZ a byl splněn finanční milník projektu pro kalendářní rok 2018 stanovený ŘO OP VVV.

Dále J. Burgstaller uvedl, že u pěti ze čtrnácti VZ na EIZ 2019+ jsou podepsány smlouvy a zbylé smlouvy budou podepsány do poloviny února.

J. Burgstaller členy ŘV informoval, že 24. ledna se v NTK uskuteční setkání se zástupci členských institucí CzechELib, kde jim bude prezentován souhrn aktivit v roce 2018, harmonogram pořizování EIZ a dalších úkonů na období 2019+ a 2020+, připravovaný ERMS a bližší popis generování statistik.

Dále J. Burgstaller uvedl, že byl vytvořen dokument ,,Postup použití kurzu pro stanovení zálohové platby členské instituci" pro rok 2019. Dokument definuje především směnný kurz eura, amerického dolaru a britské libry vůči české koruně, který bude použit pro stanovení výše úhrady zálohové faktury adresované členským institucím. Navýšení od lednového kurzu bude – stejně jako v roce 2018 – ve výši 5 % a je ze zkušenosti získané v r. 2018  považováno za dostatečné pro zajištění kurzového rizika.

Řídicí výbor schválil předložený harmonogram aktivit pro rok 2019, Metodiku vyjednávání a pořizování EIZ a Metodiku rozšiřování konsorcií.

M. Svoboda z pozice předsedy Odborné rady představil seznam členů Odborné rady, kterým bylo navrženo prodloužení funkčního období na další dva roky. Řídicí výbor návrh schválil, složení Odborné rady projektu zůstává tedy beze změn.

E. Dibuszová informovala ŘV o aktuálním stavu přípravy Akčního plánu pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím.

Řídicí výbor schválil 8. zprávu o realizaci a 10. žádost o platbu.