NTK získala souhlas s realizací veřejných zakázek na EIZ 2020+

Vláda ČR na svém jednání 30. září 2019 vzala na vědomí připravované veřejné zakázky na nákup EIZ s účinností přístupů od 1. 1. 2020, které do vlády předložilo MŠMT. Všechny veřejné zakázky dostaly předešlé doporučení od Pracovní skupiny pro transparentní veřejné zakázky. Na základě uvedených projednání udělilo MŠMT dne 9. 10. 2019 konečný souhlas s vyhlášením veřejných zakázek.

Díky tomuto schválení, mohla NTK vložit veřejné zakázky do Národního elektronického systému veřejných zakázek (NEN). Hned po zveřejnění výzev, které proběhlo 9. 10. 2019, zahájil 10. 10. 2019 projekt CzechELib první jednání s poskytovateli EIZ. Ta povedou k podpisu licenčních smluv k požadovaným EIZ 2020+.

O průběhu vyjednávání Vás budeme informovat.