Konference KRECon 2019 je za námi

Ve dnech 7. – 8. listopadu 2019 proběhla konference Knowledge, Research and Education Conference (KRECon). Letošní podtitul zněl Open Access – Seeking balance. A právě hledání rovnováhy v otázce otevřeného přístupu k vědeckým informacím bylo ústředním tématem konference.

Konference s akronymem KRECon pořádá Národní technická knihovna již od roku 2010. Cílem je svést dohromady klíčové osobnosti z oblasti vzdělávání, výzkumu, průmyslové sféry, a také zástupce knihoven a vydavatelství. Otevřený přístup k vědeckým informacím se stal tématem letošní konference právě proto, že se stává stále aktuálnějším a palčivějším tématem pro vědce, knihovníky i vydavatele. Na konci příštího roku má vejít v platnost Plán S, jehož součástí je i Grantová agentura ČR. Podle Plánu S musí všechny projekty, jež financují členské organizace tohoto uskupení, publikovat své výstupy v otevřeném režimu. Otázka tedy již nezní, zda přistoupit k systému otevřeného přístupu, ale především kdy a jak.

Pořadatelé konference také identifikovali několik hlavních bariér na cestě k prospěšnému režimu otevřeného publikování. Za prvé jde o problém nedostatku průzkumů, a tudíž jasných faktů o prospěšnosti otevřeného přístupu. Dále je to neochota publikovat otevřeně či neznalost způsobů otevřeného publikování mezi vědeckou komunitou. Problém je i absence pravidel na nadnárodní úrovni, obavy z porušení autorských práv. Z diskuze by také neměla být vynechána etická, právní a další omezení určitých typů vědeckých informací. Právě tato témata se na konferenci diskutovala.

Konference se zúčastnil i Pavel Doleček, náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu, který se při zahájení konference vyjádřil následovně: „Za elektronické informační zdroje jsou v Česku každoročně vydávány stovky milionů korun a považuji za nanejvýš důležité mít přehled o výdajích s nimi spojených. V obecné rovině nás čeká debata o zefektivnění celé řady procesů a nastavení národní strategie pro budoucí vyjednávání. Vnímám konferenci KREcon nejen jako příležitost k poučení se ze zahraniční praxe, ale také k transparentní debatě s vědeckou komunitou nad tím, co nás čeká a čemu se pečlivě věnovat,“ řekl náměstek Doleček.

Podrobný popis konference včetně fotografií naleznete zde.

Zdroj:
vedavyzkum.cz
msmt.cz