Proběhlo setkání členských institucí v roce 2020

5. 2. 2020

Ve středu 5. 2. 2020 se setkali zástupci členských institucí CzechELib s realizačním týmem vedení projektu. Ballingův sál v NTK zaplnilo více než sto pověřených osob, které jsou v rámci institucí prvním kontaktem při realizaci jednotlivých kroků projektu.

Setkání úvodním slovem zahájil ředitel NTK Martin Svoboda.

S aktuálním stavem projektu hosty seznámil ředitel CzechELib a hlavní projektový manažer Jiří Burgstaller. Zrekapituloval průběh roku 2019 a představil indikativní harmonogram roku 2020, který účastníci dostali v tištěné podobě a je dostupný i v PDF dokumentu. V druhé části prezentace zmínil další aktivity projektu např. ERMS, statistický systém CELUS a interní evaluaci. Závěrem se zmínil o financování od roku 2021 a poděkoval za spolupráci a podporu.

Druhou prezentaci uvedla Romana Applová, která se zaměřila na SCOAP3, nominace EIZ v roce 2020 nebo IP registry. Vyzvala pověřené osoby ke spolupráci v oblasti komunikace a vyjádřila i možnou podporu, kterou lze od týmu CzechELibu pro propagaci EIZ ve členských institucích získat. Na interaktivní představení systému CELUS se zaměřil Jakub Skoček. Názorně vysvětlil jeho jedinečnost a fungování jednotlivých položek. Zmínil, že NTK plánuje nabídku série školení a workshopů a nabídl členským institucím podporu a konzultace.

Na závěr setkání představila Eva Dibuszová prezentaci Open Access, ve které se zaměřila na shrnutí naplňování Akčního plánu pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím na léta 1917 - 2020. Zároveň předala novou informaci
o datové struktuře IS VaVaI pro rok 2020.