NTK i nadále plní roli národního kontaktního místa pro SCOAP3

14. 2. 2020

Ke konci loňského roku se po náročných jednáních ředitele NTK Ing. Martina Svobody a hlavních představitelů CzechELibu s MŠMT podařilo dohodnout začlenění SCOAP3 do projektu CzechELib.

Výsledkem těchto jednání je, že se od roku 2020 do 2022 bude na SCOAP3 vztahovat podpora ve výši 50%. Členské poplatky SCOAP3,
resp. výše členského poplatku bude zahrnuta ve Smlouvě o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů na období
2020 - 2022. 

Výběr institucí a výše jejich členských poplatků v nastávající třetí fázi (období 2020 - 2022) byly stanoveny na základě Metodiky výpočtu podílů členských institucí v projektu SCOAP3, která byla schválena Odbornou radou dne 5. 2. 2020.

Zároveň dne 12. 2. 2020 došlo k podepsání dodatku Memoranda o porozumění pro zřízení a fungování Sponzorského konsorcia
pro publikování s otevřeným přístupem ve fyzice částic (SCOAP3), který stanovuje výši celkových ročních poplatků SCOAP3 za ČR pro třetí fázi.