Všechny Smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ 2020 - 2022 byly podepsány

23. 3. 2020

S projektem CzechELib dne 20. března uzavřelo na roky 2020+ Smlouvu o zajištění a zpřístupnění 48 institucí se zájmem o 37 EIZ a časopisů.

Instituce, které projevily zájem o nové EIZ na období 2020+ (jednotlivé časopisy a analytické nástroje), obdržely 12. února Smlouvu o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů na období 2020 - 2022 (SZZ). Poslední smlouva byla ze strany NTK podepsána a vrácena 20. března. 

Kompletní seznam zdrojů a Licenční smlouvy můžete najít na webu CzechELib v rubrice Licenční smlouvy.

V této nelehké situaci bychom rádi poděkovali všem členským institucím a jejim pověřeným osobám za skvělou spolupráci a rychlé jednání.