Vývoj kurzu CZK vůči zahraničním měnám

23. 3. 2020

Během března 2020 významně oslabil kurz české koruny vůči zahraničním měnám. CzechELib hradí faktury poskytovatelům EIZ v CZK, CHF, EUR, GBP a USD. Faktury poskytovatelům EIZ jsou hrazeny z finančních prostředků zálohových plateb od členských institucí a dotace z OP VVV. Zálohy členských institucí jsou vybrány dle Postupu použití kurzu pro stanovení zálohové platby členské instituce 2020. Kurz pro zálohovou platbu byl stanoven k 2. 1. 2020 ČNB deviza prodej s navýšením o kurzovou rezervu 5 %. Bohužel současné kurzy uvedených měn překročily hranici 5 %.

NTK v současné době neeviduje žádnou fakturu od poskytovatele EIZ po splatnosti, resp. uhradila faktury při kurzu, který po členských institucích nevyžaduje žádný doplatek oproti poskytnuté zálohové platbě. Ostatní platby poskytovatelům EIZ mají splatnost nejdříve k
30. 4. 2020 či později.

CzechELib problematiku výkyvu kurzu CZK vůči zahraničním měnám řeší s Řídícím výborem projektu a jednotlivými poskytovateli EIZ. Cílem NTK je nenavyšovat zálohové platby členských institucí.

NTK disponuje dostatečnou rezervou finančních prostředků z OP VVV pro úhradu svého spolupodílu na pořízení EIZ.