COVID-19 a mimořádně dostupné EIZ

6. 4. 2020

Speciální nabídky pro členy konsorcia CzechELib nyní naleznete přímo na našich webových stránkách. Další nabídky odborných zdrojů
ke COVID-19 lze dohledat na webu NTK. Seznam vydavatelů a vědeckých časopisů je zde průběžně doplňován Mezinárodní asociací konsorcií knihoven (ICOLC).