Zálohové listy za přístup k EIZ na rok 2020 uhrazeny

28. 4. 2020

V průběhu 1.Q obdržely všechny členské instituce dle Smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ zálohové listy na úhradu spoluúčasti na rok 2020. Celkové vybrané finanční prostředky za spoluúčast 120 členských institucí přesáhly 351 mil. Kč včetně DPH.

Finální faktury budou obsahovat přeplatek nebo nedoplatek v závislosti na kurzových rozdílech mezi úhradou zálohových listů členskou institucí v Kč a úhradou platby NTK za EIZ Poskytovatelům v EUR, GBP, CHF nebo USD a na vyrovnání DPH s finančním úřadem. Postup použití kurzu pro stanovení zálohové platby členské instituci v roce 2020 naleznete v sekci Dokumenty, v podsložce Metodiky a postupy.

Všem členským institucím bychom rádi touto cestou poděkovali za spolupráci.