Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací – udržitelnost aktivit projektu CzechELib

26. 6. 2020

Národní technická knihovna připravila projektový záměr s názvem: Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací, který posléze předložila Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) k posouzení a schválení. MŠMT projektový záměr schválilo 9. 6. 2020 a předložilo Radě pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „RVVI”) k projednání.

Po projednání RVVI bude projektový záměr předložen do meziresortního připomínkového řízení před předložením Vládě České republiky.