Vzdálený přístup

5. 10. 2020

Možnosti vzdáleného přístupu k jednotlivým platformám (EIZ pořizované prostřednictvím projektu CzechELib) naleznete nyní přehledně
v sekci E-zdroje - Vzdálený přístup.

V případě, že platforma umožňuje přístup přes institucionální přihlášení (Shibboleth) či vlastní autentizační systém, naleznete na uvedeném odkaze návod, jak jej aktivovat/využít.

Žádosti o aktivaci institucionálního přihlášení (Shibboleth) můžete posílat také na e-mail: info@czechelib.cz.