Proces podpisu Smluv/Rámcových smluv o centralizovaném zadávání je u konce

5. 10. 2020

Díky dodržení termínů dodání podepsaných smluv jsme mohli s předstihem předat dokumentaci veřejných zakázek MŠMT a Vládě
ČR ke schválení. Na základě uvedených projednání udělilo MŠMT konečný souhlas s vyhlášením jedenácti veřejných zakázek a do konce října počítáme se schválením i poslední dvanácté veřejné zakázky ze strany MŠMT.
 
Pracovníci Licenční a administrativní jednotky projektu CzechELib již zahájili první jednání s poskytovateli EIZ. Ta povedou k podpisu licenčních smluv k požadovaným EIZ 2021-2022.