Zasedání Governing Council SCOAP3 se uskutečnilo online

První den zasedání se řešil stav SCOAP3 a to konkrétně aktuální stav financí, smluv a publikační aktivity u jednotlivých vydavatelů.
Dále se jednalo o práci skupiny pro přípravu Fáze 4 na roky 2023-2025 a o jejím návrhu neotvírat jednání o podmínkách nové fáze,
ale pro další dva roky zachovat stávající podmínky fáze 3, tj. jak výši příspěvků členských zemí, tak objem publikační aktivity. Závěrečným tématem prvního dne byla zpráva pracovní skupiny pro projekt SCOAP3 e-books, kde se probíraly strategie jednání s vydavateli, copyrightu, vhodnosti pro OA a další. Výsledky jednání chce pracovní skupina předložit jako zprávu Governing Council v březnu
2021 a v září by měly být první knihy k dispozici v režimu OA.

Druhý den se projednával projekt ArXiv, který je prvním a největším otevřeným archivem vědeckých článků z oborů fyziky, matematiky, informatiky, kvantitativní biologie, kvantitativní ekonomiky, statistiky, elektrotechnického inženýrství a systémové vědy a ekonomiky.

Závěrem druhého dne se po diskusi k jednotlivým bodům hlasovalo.

Informace finančního rázu, jména nejvýznamnějších mluvčích, či jednotlivá usnesení naleznete v kompletní Zprávě o Governing Council SCOAP3.