Ředitel NTK jmenován hlavním vyjednavačem smluv pro elektronické informační zdroje

Kompletní tisková zpráva ohledně jmenování je otištěna na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Velice si vážím důvěry ve mne vložené. Jsem si vědom potřeby postavit silný vyjednávací tým, který bude schopen vyjednat pro Českou republiku ty nejlepší smluvní podmínky. V minulých letech jsme dokázali, že v NTK vyjednávat umíme, a proto věřím, že i v letech následujících se nám podaří nejen zajistit přístup ke klíčovým EIZ, ale i optimální podmínky pro publikování výstupů celé výzkumné
a vzdělávací sféry
,“ uvedl po svém jmenování do funkce hlavního vyjednavače Martin Svoboda.