Licenční smlouvy na období 2021-2022

Národní technické knihovně se daří uzavírat jednání s poskytovateli EIZ na roky 2021-2022. V současné době předkládají poskytovatelé
EIZ nabídky NTK. Všechny smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ tak NTK předpokládá podepisovat začátkem roku 2021. EIZ budou
při uzavření Licenčních smluv přístupné již od 1. ledna 2021.