Stav podpisu dodatků o zrušení, případně snížení nárůstu cen EIZ na roky 2021 a 2022

CzechELib vyjednal s vybranými poskytovateli EIZ zrušení, případně snížení meziročních nárůstů cen jednotlivých EIZ na roky 2021 a 2022 jako opatření ke snížení finančního dopadu COVID-19.

Uvedená jednání nebyla jednoduchá, ale zpětná vazba mnoha poskytovatelů EIZ byla pozitivní. Dovolujeme si nastínit několik finančních úlev a jiných výhod, ke kterým se nám podařilo společně s poskytovateli EIZ dospět, nebo které někteří poskytovatelé sami nabídli
pro členy jednotlivých konsorcií EIZ:

 • Snížení meziročních nárustů cen pro roky 2021 a 2022
  Gale, Atla, Alexander Street, IEEE, AAAS, Annual Review, Wiley, GSW, CEEOL, BMJ, Thieme, BioOne, AMS, CABI, IOP, JSTOR, APS, RSC, OECD, Truven, Proquest, CAS, EBSCO, Springer Nature, Elsevier, Ovid, Emerald, OUP
 • Upgrade kolekce časopisů nebo databáze
  IOP, OUP, SAGE, CAS, Grada
 • Sleva na pořízení  dalších kolekcí backfilů
  Elsevier, Wiley
 • Sleva na přechod na novou platformu 
  CAS (SciFinder n)
 • Sleva na publikování v režimu Open Access
  SAGE (20 %), RSC (15 %)
 • Možnost publikování v režimu Open Access bez placení poplatků
  Emerald, Cambridge University Press

Dodatky ke smlouvám o ZZ EIZ se budou se členskými institucemi podepisovat od poloviny ledna do konce února 2021.