Cambridge University Press

Bezplatné a neomezené publikování v režimu Open Access (dále jen OA) pro korespondující autory z institucí, které jsou členy konsorcia CzechELib:

Cambridge Journals Online - FULL Collection

 • Knihovna AV ČR, v. v. i.
 • Masarykova univerzita
 • Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Národní muzeum
 • Národní technická knihovna
 • Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Univerzita Hradec Králové
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Karlova
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Západočeská univerzita v Plzni

Oprávněnost Vaší instituce si můžete také ověřit na stránkách Cambridge Core nebo na stránkách časopisu.

Oprávněné časopisy: plně OA tituly a hybridní tituly Full kolekce. OA status časopisu je možné ověřit na webových
stránkách vydavatele.

Typ publikací: research article, review, brief report, case report a rapid communications article.

Trvání smlouvy: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025

Jak publikovat:

 1. Příprava rukopisu
  • vyberte si časopis na stránkách Cambridge Core
  • přečtěte si Informace pro autory (Instructions for Contributors (IFCs)) a upravte rukopis dle uvedených podmínek

 2. Zaslání rukopisu
  • klikněte na: "Submit your article" na úvodní stránce vybraného časopisu


  • přihlašte se pomocí loginu a hesla nebo pomocí ORCID iD  • začněte nahrávat rukopis (u hybridních časopisů v tomto okamžiku není možné vybrat OA režim publikování)


  • dokončete zaslání rukopisu v Online Peer Review System (OPRS)* (* Editorial Manager or ScholarOne)
  • obdržíte e-mail s potvrzením o zaslání rukopisu
 3. Recenzní řízení
  • váš rukopis prochází recenzním řízením
 4. Rozhodnutí o publikování
  • váš rukopis byl přijat k publikování  • vyplňte a odešlete OA Author publishing agreement (APA) - sekce Open Access Articles - tímto potvrdíte svůj zájem publikovat v režimu OA (standardní Gold OA licence je CC BY 4.0)  • pokud nevyplníte APA, systém rozpozná vaší afiliaci a zašle vám upozornění na možnost publikování v režimu OA


  • váš rukopis prochází publikačním procesem - probíhá editování rukopisu, kontrola pravopisu, nastavení typografie, finální revize autora
 5. Platba za publikování
  • od autora se nevyžaduje žádná akce - oprávněnost publikování zdarma potvrzuje CzechELib
 6. Publikování článku
  • článek je publikován v režimu Open Access ve vámi vybraném titulu