Open Access

Co je Open Access

Open Access (OA), neboli otevřený přístup, je model publikování, který si klade za cíl zajistit okamžitý, trvalý, svobodný a bezplatný přístup k vědeckým publikacím vznikajícím u veřejně financovaného výzkumu všem bez rozdílu prostřednictvím internetu.

Více o národní strategii

Transformační smlouvy

Co jsou transformační smlouvy

Hlavní strategií implementace prvků Open Access je převod klasického předplatného modelu licenční smlouvy na model transformační smlouvy. Transformační smlouva zahrnuje převedení části poplatku za čtení (read fee) na poplatek za publikování (publish fee). Poplatek za publikování (Article Processing Charge - APC) je částka, kterou musí autor článku zaplatit, aby byly výsledky jeho práce publikované
v otevřeném režimu. Článek je pak okamžitě dostupný na stránkách vydavatele pro všechny,
bez nutnosti předplatného. 

Vyjednávání transformačních smluv

Ředitel Národní technické knihovny, Ing. Martin Svoboda, byl jmenován Radou pro výzkum, vývoj a inovace Hlavním vyjednavačem transformačních smluv pro elektronické informační zdroje (EIZ). Dlouhodobým záměrem CzechELib proto je a bude implementace prvků Open Access do licenčních smluv s poskytovateli EIZ. Jejich přehled najdete v sekci Přehled transformačních smluv.

Aktuálně platné transformační smlouvy

CzechELib vyjednal s více než 10 vydavateli (včetně nejvýznamnějších - Wiley, Springer Nature, ACS, RSC, Taylor and Francis, OUP, CUP, IOP, AIP, ACM, Sage) pro členy svých konsorcií slevu nebo úplné odpuštění poplatků za publikování v otevřeném režimu. Sekce:

  • Přehled transformačních smluv- obsahuje všeobecné informace o jednotlivých transformačních smlouvách pro knihovníky, autory a OA administrátory institucí
  • Instrukce pro autory - obsahuje detailní postupy potřebné k využití bezplatného, případně zlevněného, publikování v otevřeném režimu

Indikativní přehledy čerpání

(data nejsou aktualizována v reálném čase)