Instrukce pro autory

U několika poskytovatelů EIZ CzechELib vyjednal pro členy svých konsorcií slevu, nebo úplné odpuštění poplatků za publikování
v otevřeném režimu. U níže uvedených vydavatelů naleznete detailní instrukce pro autory, jak těchto výhod využít.


Cambridge University Press

Bezplatné a neomezené publikování v režimu Open Access pro korespondující autory z institucí, které jsou členy konsorcia CzechELib.

více
Emerald

Bezplatné a neomezené publikování v režimu Open Access pro korespondující autory z institucí, které jsou členy konsorcia CzechELib.

více

Taylor & Francis

Bezplatné publikování omezeného množství článků (za použití tokenů) v režimu Open Access pro korespondující autory z institucí, které jsou členy konsorcia Taylor & Francis CzechELib.

více