Tradiční setkání zástupců členských institucí se uskutečnilo on-line

Setkání úvodním slovem zahájil ředitel NTK Martin Svoboda. O projektu Národní centrum informační podpory VaVaI (NCIP VaVaI)
a jeho návaznosti na projekt CzechELib informovala hlavní garantka podpory NCIP VaVaI, Eva Dibuszová. S aktuálním stavem projektu CzechELib a pořizováním, správou a administrací přístupu k EIZ seznámil zúčastněné ve své prezentaci vedoucí Licenční
a administrativní jednotky CzechELib Jiří Jirát.

Na závěr setkání proběhla diskuze, ve které přednášející zodpověděli všechny položené dotazy z chatu a poděkovali všem
177 zúčastněným, kteří se na on-line setkání připojili.

Všechny prezentace najdete v sekci Dokumenty.