Sazby DPH u EIZ, zálohové platby

Zařazení EIZ do sazeb DPH se promítlo do zálohových listů, které byly rozeslány se splatností 15. 4. 2021. V případě transformačních smluv může dojít na základě faktur od dodavatelů/vydavatelů k rozdělení platby na část se sníženou sazbou DPH (obsah) a na část v základní sazbě DPH (služba).

Přehled sazeb DPH pro jednotlivé EIZ je dostupný na webu CzechELib v sekci Dokumenty/Další dokumenty.