Výsledek jednání pracovní skupiny SCOAP3 for Books

  • Při realizaci původního záměru vysoutěžit pro převod všech 78 vybraných knih na OA jediného dodavatele se nenašel žádný, který by celý proces vzal na sebe.

  • Důvodem byl požadavek mnoha oslovených vydavatelů jednat přímo s CERN a nikoli přes zprostředkovatele. OBWG (pracovní skupina Open Books Working Group) pro druhý pokus jednání formou přímého oslovení jednotlivých vydavatelů akceptovala.

  • Velcí vydavatelé nabídli obsáhlé seznamy svých e-booků, z malých se podařilo domluvit jen s World Scientific.


Výsledkem je za přislíbenou cenu seznam 102 knih
(tedy navýšení počtu titulů o 24) s průměrnou cenou EUR 3 583 trvale pod otevřenou licencí. Z nich 27 je z původního seznamu a dalších 75 je jiných. Přikládáme zároveň souhrnnou zprávu ze dne 3. 5. 2021 o práci, kterou odvedla pracovní skupina OBWG a vyjednávací tým v CERN.

Více informací se dozvíte na webu NTK.