Finální sběr nových EIZ pro rok 2022 je u konce

Svůj zájem potvrdilo celkem 42 institucí a je plánováno 13 veřejných zakázek:

 • Amboss (Amboss)
 • InCites (Clarivate)
 • Nursing Reference Center Plus (EBSCO)
 • ScienceDirect Freedom Collection (Elsevier)
 • SciVal (Elsevier)
 • Scopus (Elsevier)
 • Bookport (GRADA)
 • Human Kinetics Library (Human Kinetics)
 • Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (NAS)
 • NPG journals (NPG)
 • SIAM journals Academic Member (SIAM)
 • Statista Campus License (Statista GmbH)
 • Wiley UBCM online books (Suweco)

Po nominaci EIZ obdržely členské instituce k podpisu Přílohu 1: Výčet EIZ, které budou předmětem dílčích veřejných zakázek
pro pověřujícího zadavatele, a jejich předpokládaná cena. Na základě jejího podpisu a následného zaslání pověřenou osobou
NTK připravila a rozeslala Smlouvy o centralizovaném zadávání k podpisu statutárnímu zástupci čl. instituce (e-mailem nebo datovou schránkou).