Odeslání Smlouvy o centralizovaném zadávání 2022

Smlouvou instituce pověřují Národní technickou knihovnu, aby v jejich prospěch vyjednávala o přístupu a zajištění EIZ uvedených v Příloze 1. Ceny v Příloze 1 jsou v současné době pouze indikativní a vycházejí z tržních konzultací. V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek mohou totiž jednání o finálních cenách a podmínkách započít až po vypsání výzev v rámci jednacího řízení bez uveřejnění. Statutární zástupci institucí mají nyní čas na podpis smluv do 26. 7. 2021.