Všechny Smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ na rok 2022 byly podepsány

15. 2. 2022

S projektem CzechELib uzavřelo na rok 2022 Smlouvu o zajištění a zpřístupnění EIZ 43 institucí se zájmem o 20 EIZ, z toho 2 instituce se do projektu CzechELib zapojily poprvé.

Celkem je v projektu 127 členských institucí.

Děkujeme za součinnost při podepisování smluv.