Novinky u SCOAP3 for Books

Smlouvy s vydavateli umožňují přechod knih po dobu jednoho roku od uzavření smlouvy (první byly uzavřeny v létě 2021). K dnešnímu dni bylo převedeno a zpřístupněno pod OA 26 knih vydavatelů World Scientific a Taylor & Francis. V nejbližší době se očekává přidání dalších 8-10 knih a další budou zpřístupněny v následujících měsících.