Setkání zástupců členských institucí CzechELib

Děkujeme všem za účast na Setkání zástupců členských institucí CzechELib, které se uskutečnilo 7. dubna 2022 v NTK.

Setkání úvodním slovem zahájil ředitel NTK Martin Svoboda. Po něm vystoupil pan Jan Hátle jako zástupce MŠMT a informoval o Řízení projektů CzechELib a NCIP VaVaI. Pořizování, správu a administraci přístupu k EIZ a sjednávání smluv na roky 2023-2025/2027 představil zúčastněným vedoucí Licenční a administrativní jednotky CzechELib Jiří Jirát. Na závěr setkání proběhla menší diskuze, ve které přednášející zodpověděli položené dotazy.

Prezentace najdete v sekci Dokumenty a fotografie v Institucionálním digitálním repozitáři NTK.

Již nyní se těšíme se na setkání 13. 10. 2022 v NTK u slavnostní závěrečné konference.