SCOAP3 byl prodloužen do roku 2024

Program Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) byl formálně prodloužen o dva roky, tedy do 31. prosince 2024.

Prodloužení stávající 3. fáze programu SCOAP3 bylo výsledkem doporučení, které v polovině roku 2020 vydala pracovní skupina SCOAP3 Tender Working Group (STWG). Doporučení bylo navrženo zejména proto, aby partnerským institucím a zúčastněným vydavatelům zajistilo stabilitu během finanční nejistoty v období pandemie COVID19.

V následujícím období tým SCOAP3 v CERNu spolupracoval s vydavateli na zajištění dohod o prodloužení smluv. Tyto dohody zachovávají současný rozsah iniciativy SCOAP3, pokud jde o vydavatelské služby a podmínky zadávání veřejných zakázek, tím, že zajišťují dvouleté prodloužení třetí fáze (tj. od roku 2020-2022 do roku 2020-2024) za stávajících podmínek.