NTK bude na Veletrhu vědy - hala 4, stánek 53

Humanoidní roboti, mezinárodní soutěž pro mladé vědce a vizionáře či komunikace vědeckých informací. To je jen střípek z náplně prezentace Národní technické knihovny (NTK) na Veletrhu vědy v Letňanech ve dnech 2.-4. 6. 2022. Po celou dobu konání veletrhu budou návštěvníkům stánku k dispozici i další odborní pracovníci knihovny pro individuální konzultace.

2. 6., 3. 6. 15.00-16.00, 17.00-18.00 CzechELib - komunikace vědeckých informací - vědecké publikování, Open Access

Každý výzkum vychází z předchozích poznatků a výsledků, a proto studium dostupných vědeckých článků a knih je nedílnou součástí každého bádání. Zažitý způsob šíření vědeckých výsledků, kdy bylo zpoplatněno čtení článku (např. formou předplatného) nikoli jeho publikování, se teď mění, a to tak, že platba za uveřejnění přechází na autora a čtení je pro všechny na celém světě zdarma. Tento způsob publikování se nazývá otevřeným režimem (Open Access), který přináší větší dosah a okamžitou využitelnost výsledků.

Národní centrum pro elektronické informační zdroje (CzechELib), které je součástí NTK, sjednává předplatné na licencované elektronické informační zdroje pro 128 členských institucí v ČR (univerzity, výzkumné ústavy, knihovny, nemocnice aj.). CzechELib uzavíráním transformačních smluv, které kromě předplatného zahrnují i publikační část, umožňuje autorům publikovat v režimu Open Access bez dalších poplatků.

Dozvíte se:

  • Jak se komunikují výsledky vědeckého bádání - co jsou to vědecké časopisy, jejich vydavatelé.
  • Jak podporuje CzechELib vědecké publikování.