Finální sběr nových EIZ pro rok 2023+ je u konce

Svůj zájem potvrdilo celkem 130 institucí a je plánováno 64 veřejných zakázek.

Po nominaci EIZ obdržely členské instituce k podpisu Přílohu č. 1: Výčet EIZ, které budou předmětem dílčích veřejných zakázek
pro pověřujícího zadavatele, a jejich předpokládaná cena
. Na základě jejího podpisu a následného zaslání pověřenou osobou NTK připravila a rozeslala Rámcové smlouvy o centralizovaném zadávání k podpisu statutárnímu zástupci členské instituce (e-mailem nebo datovou schránkou).