Odeslání Rámcové smlouvy o centralizovaném zadávání 2023+

Smlouvou instituce pověřují Národní technickou knihovnu, aby v jejich prospěch vyjednávala o přístupu a zajištění EIZ uvedených v Příloze č. 1. Ceny v této příloze jsou v současné době pouze indikativní a vycházejí z tržních konzultací. V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek mohou totiž jednání o finálních cenách a podmínkách započít až po vypsání výzev v rámci jednacího řízení
bez uveřejnění. Statutární zástupci institucí mají nyní čas na podpis smluv do 15. 7. 2022.