Finální vyúčtování EIZ za období 2022

Finální doklady budou obsahovat případný přeplatek nebo nedoplatek v závislosti na kurzových rozdílech mezi úhradou zálohových faktur členskou institucí v Kč a úhradou platby NTK za EIZ poskytovatelům v EUR, GBP, CHF nebo USD a na vyrovnání DPH s finančním úřadem.  Termín uhrazení nedoplatku je stanoven do 29. 7. 2022, přeplatek na faktuře bude vrácen institucím do konce září.

Postup použití kurzu pro stanovení zálohové platby členské instituci v roce 2022 naleznete v sekci Dokumenty, v podsložce Metodiky
a postupy
.

Členským institucím děkujeme za spolupráci a dodržení termínů splatnosti.