Videa Vědecká komunikace, CzechELib a Open Access

Vědecké publikování představuje vědeckou komunikaci, tedy zveřejňování výsledků vědy a výzkumu, a to jak tradiční formou (především prostřednictvím recenzovaných vědeckých časopisů, sborníků nebo knih), tak prostřednictvím nově se vytvářejících publikačních platforem. Přístup k těmto e-zdrojům pro vědecko-výzkumné organizace zajišťuje Národní centrum pro elektronické informační zdroje CzechELib, které je součástí Národní technické knihovny.

Národní centrum pro elektronické informační zdroje vzniklo v roce 2017 v rámci Národní technické knihovny, aby mohlo zajišťovat nákup a přístup k e-zdrojům pro vědecké instituce v České republice. E-zdroji se rozumí vědecké články, elektronické knihy, databáze a další nástroje pro hodnocení vědy. Dnes CzechELib zajišťuje na národní úrovni služby pro více než sto členských institucí.

Otevřený přístup (Open Access) k vědeckým publikacím znamená volná dostupnost na internetu (on-line), dovolující uživatelům číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, prohledávat a odkazovat na plné texty článků a dále je používat bez dalších finančních, právních nebo technických omezení. Díky transformačním smlouvám, které CzechELib s vydavateli vědeckých časopisů uzavírá, mohou autoři z členských institucí publikovat své články v režimu Open Access za zvýhodněných podmínek nebo zcela bez poplatků.

Kompletní playlist včetně anglické verze najdete na YouTube NTK.

Produkce: Lukáš Mráček
Námět: Tomáš Hruška
Scénář, režie a střih: Marek Procházka
Kamera: Lukáš Marek, Vojtěch Dvořák
Color grading: Lukáš Marek
Grafika: Jan Horák
Zvuková postprodukce: Vladislav Chrastil, Karel Mukařovský
Voiceover: Ladislav Cigánek

Děkujeme partnerským institucím za umožnění natáčení: ČVUT - Fakulta architektury, ČVUT - Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, Národní knihovna České republiky, HiLASE Centre a ELI Beamlines.

Video vytvořila Národní technická knihovna a je zveřejněno pod licencí CC-BY-NC-ND 4.0. Uveďte původ – Neužívejte komerčně – Nezpracovávejte 4.0.