Závěrečná konference

Konference se uskutečnila 13. října 2022 v Ballingově sále NTK za přítomnosti ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. JUDr. Vladimíra Balaše, CSc., ministryně pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Heleny Langšádlové, náměstkyně pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc. a prorektora pro strategickou spolupráci a rozvoj (Univerzita Karlova) PhDr. Pavla Dolečka, Ph.D.

Program dále pokračoval odbornou částí se zahraničními i českými hosty. Odbornou část uvedl pan náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF, MŠMT PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. Dále vystoupili Teri Oaks Gallaway, Ph.D. - Executive Director - SCELC (Statewide California Electronic Library Consortium), Pim Slot, M.A. - Senior - Contract Manager and Business Consultant at SURF, Netherlands, Ralf Schimmer, Ph.D. - Deputy Director and Head of Information, Max Planck Society, Max Planck Digital Library, Colleen Campbell, M.A. - Coordinator of the Open Access 2020 Initiative, Max Planck Society, Max Planck Digital Library.

Druhou odbornou část uvedl Ekonomický poradce / Zastoupení Evropské komise v České republice Jáchym Hercher, MSc., dále Ing. Anna Krejčová - Public sector consultant at Ernst & Young, Mgr. Lucie Panchártek Suchá / PhDr. Hana Landová, Ph.D. - zástupci členských institucí - Univerzita Karlova / Asociace knihoven VŠ (Česká zemědělská univerzita v Praze) a Ing. Jiří Jirát, Ph.D. - vedoucí Licenční a administrativní jednotky CzechELib.

Po odborném programu proběhlo neformální setkání/networking v Galerii NTK, kde slavnostní přípitek pronesl Ing. Martin Svoboda, ředitel Národní technické knihovny.

Tlumočnice: PhDr. Daniela Zítková, Ph.D. a Mgr. Dana Hábová

Videa v záznamu vytvořila Národní technická knihovna a jsou zveřejněna pod licencí CC-BY-NC-ND 4.0. Uveďte původ – Neužívejte komerčně – Nezpracovávejte 4.0.

Galerie

3N7C7390
3N7C7453
3N7C7536
3N7C7551
3N7C7702
3N7C7720
3N7C7729
816A6954
MDE00011
MDE00064
MDE00080
MDE00113
MDE00178
MDE00194
MDE09993
3N7C7317
3N7C7382
MDE00027