Springer Nature

Bezplatné, omezené publikování v režimu Open Access (dále jen OA) pro korespondující autory z institucí, které jsou členy konsorcia CzechELib:

 • Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
 • Česká geologická služba
 • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Fakultní nemocnice Bulovka
 • Fakultní nemocnice Ostrava
 • Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Institut klinické a experimentální medicíny
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Knihovna AV ČR, v. v. i.
 • Masarykova univerzita
 • Masarykův onkologický ústav
 • Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Národní knihovna České republiky, státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury
 • Národní technická knihovna
 • Ostravská univerzita
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Státní zdravotní ústav
 • Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
 • Technická univerzita v Liberci
 • The Extreme Light Infrastructure ERIC (pouze pracoviště Dolní Břežany, ČR)
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Karlova
 • Univerzita obrany
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Univerzita Pardubice
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
 • Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 • Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
 • Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
 • Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav hematologie a krevní transfuze
 • Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
 • Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
 • Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 • Ústav zemědělské ekonomiky a informací
 • Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
 • Veterinární univerzita Brno
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
 • Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i
 • Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
 • Západočeská univerzita v Plzni

Oprávněné časopisy: hybridní tituly (tedy nezahrnuje tituly BioMed Central, tituly Springer Open a Scientific Reports nebo Nature Communications)

Trvání smlouvy: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025

Seznam členských institucí, seznam titulů, kde je možné publikování využít, a detailní informace pro autory jsou na stránkách Springer Nature.
Po přijetí článku k publikaci doporučujeme kontaktovat vaši knihovnu s dotazem na možnost uplatnění tokenů (počet tokenů pro každou instituci je omezen).

Jak autor publikuje článek v režimu Open Access?

 1. Po přijetí článku k publikování je autor požádán vydavatelem k podepsání "publishing agreement", tedy smlouvy o publikování.
  1. Systém vydavatele afiliaci autora rozpoznává na základě tří údajů:
   1. institucionální emailové domény v kontaktu,
   2. afiliace vybrané autorem (nejdůležitější parametr),
   3. IP adresy, ze které vyplňuje "publishing agreement".
  2. Pokud je autorova instituce členskou institucí konsorcia, typ článku je v seznamu oprávněných typů a časopis je v seznamu oprávněných titulů, pak se autorovi zobrazí informace o transformační smlouvě.
  3. V této chvíli se může autor rozhodnout, jestli bude pokračovat v publikování v režimu OA, nebo zvolí možnost No, I want to publish my article without open access.
  4. V následujícím kroku, Publishing and rights, bude moci v případě publikování OA zvolit možnost Submit for approval.
  5. Autor následně musí podepsat Licence to Publish.
 2. Po schválení článku k čerpání tokenu OA administrátorem členské instituce je článek publikován v režimu OA.
 3. V případě zamítnutí článku OA administrátorem členské instituce má autor možnost uhradit poplatek za publikování sám, nebo si zvolit publikování článku v klasickém režimu (článek bude za paywallem).

Detailní pokyny vydavatele:
Pokyny krok za krokem v detailním návodu Springer Nature.